De SP zou graag zien dat de aanbevelingen in het rapport van de Kamercommissie
Ouderenbeleid snel ter hand worden genomen. SP-Kamerlid Agnes Kant: 'Door tijdig met slimme maatregelen te komen kunnen we de vergrijzing verzilveren. Dit rapport is een mooie aanzet daartoe, vol uitstekende aanbevelingen, maar het valt of staat natuurlijk bij de uitvoering. Ik ben daarom zeer benieuwd naar het plan van aanpak dat we nu van de regering mogen verwachten.'

De aanpak van de vergrijzing vergt een forse investering in kleinschalige zorg aan huis en kleinschaliger woonvormen met zorg voor demente ouderen. Verpleeg- en verzorgingshuizen blijven nodig, maar de inrichting en opzet moeten veel meer uit gaan van de menselijke maat en dus een kleinschalige, huiselijke omgeving. Er moeten nieuwe woonvormen voor ouderen worden ontwikkeld, zoals ouderenpensions waar ouderen zelfstandig wonen, maar zaken die ze zelf niet meer kunnen goed voor ze geregeld worden.

Kant: 'We hebben een landelijk plan nodig voor voldoende woningen voor ouderen en goede voorzieningen in de wijken: vervoer, winkels en zorg. Daarbij horen ook een
consultatiebureau voor ouderen en een polikliniek in de wijk. Kleine ziekenhuizen dicht bij huis moeten behouden blijven. Mantelzorg zal nog belangrijker worden in de toekomst. Daarvoor zijn goede voorwaarden nodig, zoals het mogen bouwen op eigen erf op het platteland, voorrang bij woningtoewijzing, invoering van een mantelzorgtoeslag, een goede zorgverlofregeling en vrijstelling van sollicitatieplicht bij mantelzorg.' De SP is voor een stapsgewijze invoering van een gefiscaliseerde AOW, op die wijze dat de allerrijkste ouderen meer gaan bijdragen, en ouderen met alleen AOW en een klein pensioen er op vooruit gaan. Aan de pensioenleeftijd van 65 jaar mag niet getornd worden.

'Als het kabinet dit rapport leest, kan het niet 'maà±ana' zeggen en vrijblijvende
bespiegelingen houden, maar zal het snel met een plan van aanpak moeten komen. Daar zal de hele Kamer nu op moeten hameren.'

bron:SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular