Mensen die zich inschrijven als werkzoekende of een uitkering aanvragen hoeven binnenkort nog maar één keer de daarvoor benodigde gegevens te verstrekken. Dat staat in een wetsvoorstel dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Als de klant bijvoorbeeld aan het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) heeft gemeld wat voor opleiding hij heeft gehad en welke werkervaring hij heeft, hoeft hij die gegevens later niet meer te verstrekken aan het UWV of de gemeente.

Om ervoor te zorgen dat de instellingen niet meer naar de bekende weg hoeven te vragen is een zogenoemd digitaal klantdossier in het leven geroepen. Daarin worden van klanten gegevens geraadpleegd die te maken hebben met inkomen, werk en uitkeringen. Het digitale klantdossier wordt vanaf begin dit jaar in fases ingevoerd. Ongeveer halverwege 2007 zijn CWI, UWV, gemeenten de Sociale Verzekeringsbank verplicht de gegevens aan te leveren voor het dossier.

Het digitaal klantdossier maakt het makkelijker voor de instellingen om hun diensten via internet aan te bieden. Zo kan de klant vanuit huis een bijstands- of WW-uitkering aanvragen. Het wordt daardoor niet makkelijker om een uitkering te krijgen, maar wel om een aanvraag in te dienen. Op zijn scherm krijgt de klant een inschrijfformulier waarop alle gegevens die al over hem bekend zijn, zijn ingevuld. Die hoeft hij alleen nog te controleren en zo nodig te verbeteren of aan te vullen. Vergeleken met nu gaat het aanvragen van een uitkering twee uur sneller.Om nog klantvriendelijker te kunnen werken, mogen bepaalde groepen hun WW-uitkering ook bij UWV aanvragen in plaats van het CWI. Het gaat om mensen die een uitkering krijgen als aanvulling op een andere uitkering die al door het UWV wordt versterkt. Het UWV beschikt dan immers al over alle benodigde gegevens van de klant. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die na een WIA-beoordeling minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en vervolgens een aanvraag voor een WW-uitkering doen.

Voor de invoering van het digitaal klantdossier is eerder al 20,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op den duur bespaart de overheid geld uit doordat de instellingen beter met elkaar samenwerken en klanten sneller geholpen worden. Naar schatting levert de eerste fase van het digitaal klantdossier vanaf 2008 10 miljoen euro per jaar op.

De invoering van het digitaal klantdossier past bij het streven om de overheid op zoveel mogelijk gebieden te verplichten gegevens die zij al heeft te  hergebruiken. Hiervoor legt de overheid elektronische bestanden aan waarin gegevens die bij elkaar horen op één plek worden verzameld en beheerd (basisregistraties). Dus persoongegevens komen bij elkaar, gegevens over bedrijven, informatie over gebouwen, gegevens over grond en grondgebruik en informatie over adressen.
 
bron:SZW