Het volume van de uitvoer van goederen, na
correctie voor werkdageffecten, was in mei 9 procent groter dan in
mei 2006. De invoer nam met 7 procent toe. Hiermee was de groei van
de uitvoer iets hoger dan gemiddeld in de eerste maanden van 2007.
De groei van de invoer was in lijn met die in de eerste maanden van
het jaar. De uitvoerprijzen waren 1 procent hoger dan in mei 2006.
De invoerprijzen lagen 2 procent hoger dan vorig jaar. Dit blijkt
uit een onderzoek van het CBS.

De waarde van de goederenuitvoer was 28,5
miljard euro. Dit is 8 procent meer dan een jaar eerder. De waarde
van de invoer was 7 procent hoger en kwam uit op tot 25,9 miljard
euro. Hiermee is het handelsoverschot uitgekomen op 2,6 miljard
euro. Dit is iets hoger dan vorig jaar mei.

Landen binnen en buiten de Europese Unie
droegen in ongeveer gelijke mate bij aan de stijging van de in- en
uitvoer. De toename van de uitvoer naar zowel EU-landen als naar
niet-EU-landen bedroeg 8 procent. De toename van de invoer bedroeg
in beide gevallen 7 procent. In de afgelopen twaalf maanden steeg
de invoer uit EU-landen juist meer dan de invoer uit
niet-EU-landen.

bron:CBS