Bijstandsgerechtigden die een auto
bezitten en dat verborgen houden voor de Sociale Dienst lopen
straks sneller tegen de lamp. De Dienst Wegverkeer (RDW) gaat
gemeenten gegevens verstrekken over autobezit van
bijstandsgerechtigden. Omdat auto's voor de bijstand meetellen als
vermogen zijn ze van invloed op het recht op een uitkering.
Bijstandsgerechtigden die het bezit van één of
meerdere auto's hebben verzwegen lopen dan ook het risico het
recht op een uitkering te verspelen.

Dat is het gevolg van wijzigingen van een
aantal Algemene Maatregelen van Bestuur van demissionair
staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die
een dezer dagen in het Staatsblad worden gepubliceerd. Daarin is
onder andere geregeld dat het Inlichtingenbureau meer informatie
aan gemeenten gaat doorgeven als die daarom verzoeken. Het gaat
daarbij, naast gegevens van de Dienst Wegverkeer, om gegevens van
de Belastingdienst en de Zorgverzekeraars.

De Belastingdienst gaat gegevens
verstrekken die het achterhalen van verborgen vermogen makkelijker
maakt. Nu al verstrekt de dienst gegevens over het vermogen van
bijstandsgerechtigden. Straks komen daar ook bankrekeningnummers en
informatie over toegepaste heffingskortingen bij. Hierdoor kunnen
gemeenten controleren of er sprake is van verborgen vermogen of
fiscale voordelen die van invloed zijn op het recht op een
uitkering.

Bijstandsgerechtigden die niet verzekerd
zijn voor ziektekosten lopen nu het risico in de schulden te raken
bij ziekte. Om dat te voorkomen gaan zorgverzekeraars gemeenten
waarschuwen voor bijstandsgerechtigden die achterlopen met het
betalen van de premie voor de zorgverzekering. Gemeenten kunnen
vervolgens het budget van de bijstandsgerechtigde beheren en ervoor
zorgen dat de verzekering wordt betaald.

CWI gaat gegevens verstrekken over
huisvesting van tijdelijke werknemers uit het buitenland.
Werkgevers die hen in dienst willen nemen, moeten bij het CWI een
tewerkstellingsvergunning aanvragen. Een werkgever is daarbij
verplicht aan te geven waar de werknemer komt te wonen. Ook moet
hij verklaren dat de huisvesting op verantwoorde, veilige en
hygiënische wijze is geregeld. Zo kan de strijd worden
aangegaan met schrijnende toestanden, zoals buitenlandse werknemers
in de tuinbouw die in kassen slapen.

bron:SZW