De au pair en het gastgezin handelen in strijd met de regeling voor au pairs als de au pair niet woont bij het gastgezin in huis. De verblijfsvergunning kan in dat geval niet worden verleend. Uit de au pair regeling volgt dat het gastgezin de au pair vrije kost en inwoning biedt en dat de au pair in ruil hiervoor assistentie verleent in de huishouding van het gastgezin.

"Vrije kost en inwoning" betekent dat de au pair feitelijk woont, dat wil zeggen slaapt, eet en ingeschreven staat, in het huis van het gastgezin. Daarnaast verleent de au pair assistentie in alleen dat gastgezin dat het verblijf voor de au pair heeft geregeld. Zowel de au pair als het gastgezin hebben dienaangaande bij de aanvraag om een verblijfsvergunning een schriftelijke verklaring ondertekend.

Een vorm van kinderopvang waarbij gebruik gemaakt wordt van au pairs die niet bij het gastgezin in huis wonen, zoals onlangs in de media naar voren kwam, is dus in strijd met de au pair regeling. De au pairs vangen de kinderen van het gastgezin overdag op en verzorgen hen in het huis van het gastgezin. In de avond gaan zij terug naar hun eigen woning. Het bureau dat bemiddelt voor deze au pairs zorgt voor deze woning.

De redenen waarom de au pair verblijft in het huis van het gastgezin en assistentie verleent in alleen dat gezin hebben te maken met de bescherming van de au pair. Het uitgangspunt van de regeling is dat de au pair de gelegenheid heeft kennis te maken met de Nederlandse samenleving en cultuur, waarbij de au pair geen arbeid in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen mag verrichten. Inwoning bij à©à©n en hetzelfde gastgezin garandeert zoveel mogelijk dat dit uitgangspunt wordt gerespecteerd.

bron:MinJus