De uitzendbranche blijft voor langdurig werklozen, etnische minderheden, ouderen en arbeidsgehandicapten bij uitstek een opstap naar werk. Maar liefst 26 procent van alle uitzendkrachten heeft een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en vindt een baan via de uitzendonderneming. Dit blijkt uit onderzoek onder uitzendkrachten die in 2004 werkten voor een uitzendonderneming. Het onderzoek is voor de elfde keer gehouden in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en is uitgevoerd door ECORYS Nederland.  

Vorig jaar werkten 615.000 mensen als uitzendkracht. De meeste uitzendkrachten zijn jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar. Uitzendkrachten hebben het vaakst een opleiding op mavo/mbo-niveau en zijn iets vaker man dan vrouw. Uit het onderzoek blijkt verder dat steeds meer werklozen via de uitzendbranche aan de slag gaan. Sinds 1999 is het aandeel van 16 procent toegenomen tot eenderde van het gehele bestand. Geconcludeerd kan worden dat werklozen steeds vaker hun weg naar het uitzendbureau vinden. Dit bewijst dat zelfs in een mindere conjunctuur uitzendwerk de belangrijkste opstap is naar werk. 
 
Ook valt op dat steeds meer uitzendkrachten tot een etnische minderheidsgroep (niet-westerse allochtonen) behoren. Voor het derde achtereenvolgende jaar is hierin een toename te zien, inmiddels is 17 procent van degenen met een grotere afstand van allochtone afkomst. Volgens de CBS-methode kent de uitzendbranche zelfs een percentage van 22, terwijl er gemiddeld in Nederland circa 8 procent allochtonen aan het werk zijn. 
 
Voor het eerst is onderzocht hoe uitzendkrachten een uitzendbaan zoeken. Gebleken is dat bijna 10 procent van de uitzendkrachten in 2004 een of meerdere uitzendbanen gevonden heeft via internet. Bijna 50 procent van de uitzendkrachten zoekt daarnaast niet alleen via de uitzendonderneming maar kijkt ook in kranten of zoekt op internet.  
 
De onderzoeksresultaten hebben betrekking op 2004, dat zich kenmerkte door een slechte economie en een ruime arbeidsmarkt. Inmiddels is duidelijk dat de economie herstellende is. Nadat het jaar voor de uitzendbranche onverwacht toch nog positief werd afgesloten, lijkt de positieve trend door te zetten. De eerste twee maanden lieten voor de uitzendbranche een omzetstijging zien van 10 procent. De ABU vertrouwt erop dat deze trend doorzet. 
 
Ondanks de positieve vooruitzichten, blijft de ABU hameren op de noodzaak om de onderkant van de arbeidsmarkt financieel tegemoet te komen bij het vinden van een baan. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten zien dat bepaalde arbeid nu al te duur wordt bevonden, ondanks subsidiemaatregelen als de SPAK. Wanneer de SPAK per januari 2006 wordt afgeschaft, laat het zich raden wie er aan het kortste eind trekt. Het is dus van groot belang om op korte termijn een fiscale of andere tegemoetkoming in te voeren voor zwakkeren op de arbeidsmarkt. 
 
bron:ABU