De uitzendbranche wil de komende twee jaar samen met
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 1.000
(ex-)arbeidsongeschikte uitzendkrachten weer aan het werk helpen. Het
gaat om mensen die na een herkeuring weer (gedeeltelijk) aan de slag
kunnen. Ook arbeidsongeschikte uitzendkrachten die geen herkeuring
hebben ondergaan kunnen zich, als ze dat zelf willen, melden voor
bemiddeling naar een baan.   

 
Dat staat in het arboplusconvenant voor de uitzendbranche dat is
gesloten tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
UWV, ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), FNV Bondgenoten, CNV
Dienstenbond en De Unie. In totaal wordt 3,6 miljoen euro in het
convenant geïnvesteerd. De helft betalen de sociale partners; de andere
helft draagt het ministerie bij. Het convenant loopt tot 1 januari
2007. Het convenant sluit aan bij het eerder gesloten convenant in de
branche om ziekteverzuim en de instroom in de WAO van uitzendkrachten
terug te dringen.  
 
De partijen verwachten dat de komende tijd ongeveer 4000
uitzendkrachten die nu in de WAO zitten, na een herkeuring weer
(gedeeltelijk) aan de slag kunnen. Uitzendbureaus willen al deze mensen
en WAO'ers die zichzelf melden, uitnodigen voor een gesprek om te
kijken wat hun mogelijkheden zijn. Vervolgens proberen de
uitzendbureaus hen samen met UVW zo goed mogelijk aan de slag te
helpen.   
 
Als het convenant leidt tot een succesvolle aanpak, kunnen
uitzendbureaus in de toekomst misschien ook bemiddelen voor
(ex-)WAO'ers uit andere sectoren.  

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, ABU
(Algemene Bond Uitzendondernemingen), FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond
en De Unie