(Persbericht) Amsterdam, 8 december 2010 à¢â‚¬Å“Er was een crisis nodig om tot vernieuwing te komen in de uitzendbrancheà¢â‚¬ zegt Bert-Jan van der Woude. Hij is directeur van Vuzz!, de wervings-, selectie- en uitzendorganisatie die met nieuwe hulpmiddelen zorgt voor een betere match van kandidaten en vacatures.
Het vernieuwende aan Vuzz! is dat iedere kandidaat die zich inschrijft een Personality Check afrondt. Daardoor kan Vuzz! bij het eerstvolgende interview veel dieper ingaan op de persoonskenmerken van een kandidaat.

Zo is Vuzz! samen met de kandidaat in staat om te bepalen in welke bedrijfscultuur hij of zij past en wat er nodig is om loyaal te blijven aan een nieuwe werkgever.
Omdat Vuzz! het administratieve deel van de inschrijving zoveel mogelijk via internet laat verlopen is er maximale aandacht voor de persoon zelf in het gesprek. Bij veel bureaus zie je nog dat inschrijving op afspraak gebeurt en dat er teveel tijd verloren gaat aan de nodige administratieve handelingen. Hierdoor is er bij andere bureaus te weinig tijd voor de mens achter het cv. Vuzz! vindt juist dat de mens achter het cv net het verschil maakt tussen wel of niet succesvol functioneren binnen een onderneming. Het gaat er hierbij niet alleen om wat je kunt maar om wat je wilt. Natuurlijk moet er vanuit het cv voldoende aansluiting zijn om een functie te kunnen vervullen. Want, stel dat de aansluiting qua opleiding en ervaring net voldoende is, maar de kandidaat qua persoonlijkheid volledig past? Dan heb je in onze visie een betere match dan wanneer je iemand uitsluitend op zijn opleiding en vaardigheden kiest.

Management Check
Bij bedrijven heeft Vuzz! een ander hulpmiddel om te bepalen hoe de afdelings- of bedrijfscultuur is. Dit is de Management Check. à¢â‚¬Å“Over management en de verschillende stijlen is al heel veel geschreven, maar iedere manager heeft toch zijn eigen kenmerken in het leiding gevenà¢â‚¬, aldus Van der Woude. Vuzz! probeert inzichtelijk te krijgen wat een manager echt verlangt van zijn of haar medewerkers. Hoe is hij of zij als leidinggevende, waar selecteert hij of zij de medewerkers op, en aan wat voor eigenschappen van medewerkers kan de manager zich ergeren? Voor ons zijn dit gegevens die een nog betere selectie mogelijk maken. Overigens blijven we onze klanten nog steeds bezoeken, want persoonlijk contact en ´de sfeer proeven‘˜ blijven erg belangrijk.

Videopresentatie als eerste indruk
Bij Vuzz! heb je de mogelijkheid om je presenteren op een video. à¢â‚¬Å“Da‘˜s niet helemaal nieuw en wordt al vaker gedaanà¢â‚¬ zegt Bert-Jan. à¢â‚¬Å“Wij vinden wel dat een videopresentatie puur moet zijn. Niet professioneel want dan wordt het teveel acteerwerk. Nee, gewoon zoals je bent. Vertel in een paar minuten wie je bent , wat je van een nieuwe baan verlangt en natuurlijk wat jij te bieden hebt.à¢â‚¬ Om een goede boodschap te kunnen maken heeft Vuzz! mooie hulpmiddelen zoals een autocue die je ondersteunt bij het spreken van je tekst. à¢â‚¬Å“En dat werkt geen discriminatie in de handà¢â‚¬, zegt Esther Gijse, een van de Job Consultants van Vuzz!. à¢â‚¬Å“Wij hebben de ervaring dat mensen juist niet gediscrimineerd worden als ze een videoboodschap maken waarop ze zichzelf aan de klant presenteren. Je ziet juist de twinkeling in de ogen en hoort de stem en dat geeft een kandidaat nog meer kans om uitgenodigd te worden voor een persoonlijk gesprek bij de klant.à¢â‚¬

Vuzz! lijkt met zijn werkwijze inderdaad vernieuwend. Nu maar eens kijken of de markt ook klaar is voor deze vernieuwende aanpak. Van der Woude heeft er met zijn team in ieder geval vertrouwen in. Iedereen wil toch personeel dat bij zijn organisatie past. Of zoals Van der Woude het zelf enthousiast in een quote aangeeft: à¢â‚¬Å“Geef mij de baan die bij me past en ik hoef geen dag meer te werken.à¢â‚¬

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, interviewaanvragen en/of case stories kunnen journalisten contact opnemen met: Bert-Jan van der Woude, oprichter van Vuzz!, tel: (020) 491 77 71, e-mail: [email protected] of met: Renà© van Stekelenborg, adviesbureau PRvanstekelenborg, tel.: (06) 45 60 66 44, e-mail: [email protected]

Voor beeldmateriaal en/of project- en bedrijfsinformatie kunnen journalisten contact opnemen met: Bert-Jan van der Woude, [email protected], tel.: (020) 491 77 71.

U kunt rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie downloaden van: http://www.vuzz.nl.