Amsterdam,
20 april 2005 - SBS is vandaag door de Amsterdamse rechtbank
veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van à¢?¬ 10000 en het
uitzenden van een mededeling over de onrechtmatigheid van het vertonen
van beeldmateriaal afkomstig van een in Argentinië gestolen camera van
prinses Maxima.

Door het beeldmateriaal uit te zenden heeft SBS inbreuk gemaakt op
het auteursrecht, het portretrecht en de privacy van prins
Willem-Alexander, prinses Maxima en prinses Amalia.

De bescherming van hun persoonlijke levenssfeer moet onder alle
omstandigheden van dit geval zwaarder wegen dan het recht van SBS op
vrijheid van expressie. SBS kan zich volgens de rechtbank niet
verschuilen achter het feit dat de beelden ook op Internet te zien
waren.

SBS wordt ook verboden om verder nog gebruik te maken van het
materiaal op straffe van een dwangsom van à¢?¬ 50.000 euro per fragment
met een maximum van à¢?¬ 1.000.000.

LJ Nummer

Bron: Centrale redactie rechtspraak.nl