Het indexcijfer van het aantal uitzenduren A bedroeg, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in het vierde kwartaal van vorig jaar 88,2 (2000=100). Dat is een stijging van 6,0 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het aantal uitzenduren fase A stijgt al sinds het eerste kwartaal van vorig jaar. Voor 2004 als geheel kwam de toename uit op 6,5 procent. In 2003 daalde het aantal uitgezonden uren nog met 10,5 procent.

Tot de fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In deze fase is het voor werkgever à©n werknemer gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Bij deze fasen hebben de uitzendkrachten wel een dienstverband met het uitzendbureau. De ontwikkeling van de uitzenduren fase A geeft meestal de eerste indicatie over de inzet van uitzendkrachten.

De stijging van het aantal uitzenduren past in de huidige herstelfase van de conjunctuur. In deze fase wordt de toegenomen vraag naar producten en diensten eerst opgevangen door de inzet van uitzendkrachten. Pas later gaan ondernemers er toe over om werknemers in vaste dienst te nemen.

bron:CBS