Na een uitvoerig onderzoek is onlangs gebleken dat een 17-jarig meisje uit Ulrum meerdere keren vals aangifte heeft gedaan van mishandeling en bedreiging. Zij gaf tijdens de aangiften aan dat de daders vermoedelijk afkomstig waren van het asielzoekerscentrum (AZC) in Ulrum of bezoekers waren van dit AZC.

Ook gaf het meisje signalementsbeschrijvingen van personen, die van toepassing konden zijn op bewoners van asielzoekerscentra. In à©à©n geval gaf ze aan dat ze zelfs was gestoken door een asielzoeker. De politie heeft intensief aan de zaak van de Ulrumse gewerkt. Zo werden op basis van de verklaringen van het slachtoffer diverse keren aanhoudingen op het AZC in Ulrum verricht. Dit leidde echter niet tot oplossing van de zaak.

Onrust
Door deze zaak ontstond onrust onder de bevolking van Ulrum. Vooral jongeren lieten hun boosheid merken, omdat zij erg begaan waren met het ´slachtoffer´. Een grote groep personen dreigde daarom het heft in eigen hand te nemen. Op diverse momenten heeft de groep eind april gedreigd het AZC te bestormen om daar de dader te zoeken. In die gevallen kwam het tot een treffen met de politie. Hierbij moest de politie enkele charges uitvoeren. Ook werd de Mobiele Eenheid achter de hand gehouden om een escalatie tussen de groep jeugd en asielzoekers te voorkomen. De gemeente De Marne organiseerde samen met de politie een bijeenkomst voor de jeugd om een terugkoppeling te geven van het onderzoek en tevens de jeugd te sommeren tot kalmte.

Verzonnen
Uit het ingestelde onderzoek is vast komen te staan dat er geen enkel verband bestaat tussen bewoners van het AZC in Ulrum en de strafbare feiten waarover het slachtoffer sprak. Uit het onderzoek is gebleken dat de verklaringen van het meisje grotendeels zijn verzonnen. Zij is inmiddels ondergebracht bij jeugdzorg.

Inmiddels heeft op initiatief van de gemeente en politie afgelopen maandagavond een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Hierin is de jeugd op de hoogte gebracht van het politieonderzoek en het resultaat daarvan. Het managementteam van het AZC (cluster Groningen) betreurt de omstandigheid dat zij door het hele gebeuren onterecht negatief in het nieuws is geweest. Zij heeft de bewoners van het AZC en het personeel op de hoogte van de feiten gebracht. De politie maakt proces-verbaal op tegen de 17-jarige voor het doen van valse aangifte.

Bron: Politie Groningen

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular