Het ultimatum dat de vier
rijksambtenarenbonden aan minister Remkes hebben gesteld, is
vannacht verlopen zonder dat de minister in beweging is gekomen.
Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF en het Ambtenarencentrum
bereiden nu acties voor. De bonden zijn sinds 4 oktober in
onderhandeling voor een cao voor rijksambtenaren (120.000
werknemers). In december liepen de onderhandelingen vast.

De rijksambtenaren vragen een
loonsverhoging van 2,5%, stapsgewijs opbouwen van de
eindejaarsuitkering naar een volledige dertiende maand en
compensatie voor de stijging van de zorgverzekeringspremie. De
Minister biedt 'een dunne 2%'. De bonden vinden dit volstrekt
onvoldoende na jaren van matiging en de belofte dat na het zuur nu
het zoet zou komen. Begin volgende week worden de eerste acties
verwacht. Te denken valt aan acties bij de douane op Schiphol, op
de Ministeries, bij de Belastingdienst en de Dienst Justitiele
inrichtingen.

bron: ABVAKABO