CNV Metaal en elektro heeft de directie van Corus vandaag een ultimatum
gesteld dat woensdag 23 maart om 22.00 uur afloopt. Als Corus dan niet
ingaat op de eisen van de bond, zal CNV Metaal en elektro overgaan tot
actie. 

 
De bond eist van Corus een loonsverhoging van 1,25 procent op 1
februari, (Corus wil op 1 april van dit jaar een loonsverhoging van 1
procent geven en nog eens 0,25 procent eenmalig in januari 2006), 185
procent ziekengeld in plaats van 170 procent, onafhankelijke
deskundigen bekijken de oplossing van het pensioenprobleem (waarbij de
inzet is dat werknemers gewoon op 62-jarige leeftijd kunnen uittreden)
en een goede levensloopregeling die recht doet aan de combinatie van
werk en zorgtaken.  
 
Ondanks alle pogingen een akkoord te bereiken, is het overleg met Corus
de afgelopen twee maanden voortdurend op niets uitgelopen. Bestuurder
Nico Bogaard: 'Er was wel sprake van voortgang van het proces, maar
niet van vooruitgang.'

Bron: CNV BEDRIJVENBOND

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular