Ultimo Software Solutions heeft sinds kort een nieuwe module aan haar productrange toegevoegd: Ultimo Fleet Management. De Fleet Management software kan toegepast worden bij logistieke dienstverleners en andere organisaties die bedrijfsmatig een wagenpark te beheren hebben. Het gebruik van professionele software vergroot de efficiency en de effectiviteit van het wagenparkbeheer.

Naast het grotere inzicht in uw wagenpark bent u met de inzet van Ultimo Fleet Management in staat om diverse (onderhouds)werkzaamheden aan te sturen. Door proactief schadebeheer van uw wagenpark is het mogelijk om patronen en mogelijke oorzaken te achterhalen en eventuele maatregelen te treffen. Daarnaast legt u uw (service)contracten en verzekeringsportefeuille vast in de software. Dit helpt u bij het verkrijgen van overzicht en desgewenst tijdig opzeggen van contracten of polissen. Doordat u de afschrijvingen op uw transportmiddelen in Ultimo bijhoudt is het verder mogelijk om zorgvuldig onderbouwde investeringsbegrotingen op te stellen. Tot slot voorzien diverse rapportages u van de nodige operationele en managementinformatie, zodat u op elk gewenst moment de status en voortgang van het Fleet Management kunt monitoren.

Ultimo Fleet Management is beschikbaar als optionele module van het Facility Management informatiesysteem Ultimo Facility Management en/of het Maintenance Management systeem Ultimo Maintenance Management. Hierdoor kunt u dus beschikken over een integrale oplossing voor Fleet Management, facilitair beheer, technisch beheer, vastgoedbeheer en/of IT-beheer.

Ewout Noordermeer, manager marketing & sales van Ultimo Software Solutions: à¢â‚¬Å“Doordat wij al meer dan 20 jaar software ontwikkelen voor het beheer van verschillende bedrijfsmiddelen hebben wij ook veel kennis opgedaan bij diverse transporteurs en beheerders van wagenparken. Mede door de opgedane ervaringen bij deze bedrijven zijn wij in staat geweest om een complete oplossing te ontwikkelen voor het Fleet Management van organisaties. De software helpt organisaties bij het coà¶rdineren van de werkzaamheden aan het wagenpark en zorgt ervoor dat waardevolle informatie wordt vastgelegd. Dit maakt het werk van de Fleet Manager stukken eenvoudiger en doorzichtiger. Bovendien wordt er met de inzet van de software efficiënter gewerkt.à¢â‚¬

Noot voor de redactie
- Bedrijfsnaam: Ultimo Software Solutions bv
- Contactpersoon: Roy van Huffelen
- Telefoonnummer: +31(0)341-423737
- E-mailadres: [email protected]
- Website: www.ultimo.net
- Datum persbericht: 16 juni 2010

Samenvatting
Ultimo Software Solutions heeft recentelijk de module Ultimo Fleet Management gelanceerd. Met de Fleet Management software is het mogelijk om op efficiënte en effectieve wijze vorm te geven aan het wagenparkbeheer. Ultimo Fleet Management is beschikbaar als optionele module van het Facility Management informatiesysteem Ultimo Facility Management en/of het Maintenance Management systeem Ultimo Maintenance Management.