Momentum Invest, een onderdeel van United Momentum Group, wil op korte termijn investeren in de ontwikkeling van woningen die volledig CO2 neutraal zijn. De meest extreme vorm daarvan is “Zero Energy”. Hierbij wordt geen externe brandstof (gas, elektriciteit) gebruikt en zijn er dus ook geen kosten voor warm water, gas en elektriciteit. Bovendien is de bouw van de woning volledig CO2 neutraal zonder dat daarvoor externe compensatie nodig is.
Om dit mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van alternatieve materialen en  slimme architectuur: het ontwerp van de woning zorgt bijvoorbeeld voor natuurlijke warmte en koeling van de woning. Daarnaast kunnen technieken worden toegepast die de woning van energie voorzien door middel van natuurlijke bronnen op locatie zoals warm grondwater, wind en zon. Doordat een aantal van de huidige projecten waar Momentum Invest zich op richt een zeer ruime opzet hebben, is er de mogelijkheid om veel groene zones en bomen aan te planten. Hierdoor kan op locatie extra CO2 opname worden gerealiseerd. Op dit moment stelt United Momentum Group vanuit de onderdelen Momentum Invest en Momentum Real Estate een team van interne en externe specialisten samen. Dit team zal de huidige en de toekomstige projecten analyseren en een actief plan ontwikkelen op het gebied van “building green” ofwel duurzaam bouwen.    Volgens M. van Rheenen, directeur van Momentum Real Estate, is er een groeiende vraag naar woningen die speciaal ontwikkeld zijn met oog voor besparing op energieverbruik en verlaging van de milieubelasting. Bovendien geven relaties van Momentum Real Estate aan dat wonen in een ruime, groene omgeving hun voorkeur heeft. Het doel van Momentum Invest is om al in 2008 te investeren in de ontwikkeling van duurzame woningen in het buitenland. Momentum Real Estate zal deze woningen vervolgens aanbieden. In 2008 zullen informatieavonden worden georganiseerd door zowel Momentum Invest als Momentum Real Estate, gericht op investeren in en aankopen van een woning op basis van het “building green” principe. Deze informatieavonden zullen in de Momentum Expo aan het IJ in Amsterdam worden gehouden. 

M. van Rheenen, directeur van Momentum Invest en Momentum Real Estate: “Onze projecten zoals Parque Buena Vista in Costa Rica en De Mobiele Fabriek in Nederland hebben al een zeer groen en duurzaam karakter. Duurzaam bouwen is noodzaak. Dit is voor ons de volgende stap om onze activiteiten steeds duurzamer te ontplooien. We staan hierbij voor uitdagingen die we, samen met een team van specialisten, het hoofd willen bieden”.