Een roerend undercoververslag over de
uitbuiting van buitenlandse werknemers in de Italiaanse regio
Apulië heeft in het kader van de EU-journalistenprijs 2006
‘Verschil moet er zijn. Discriminatie niet’ de eerste
prijs gewonnen. De tweede en derde plaats gingen respectievelijk
naar Hongarije en België, terwijl een Finse inzending met de
speciale prijs voor jonge journalisten bekroond werd.
Vladimír Špidla, Europees commissaris voor
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, zal de prijzen
vandaag in Brussel uitreiken. Het is de derde keer dat de prijs
wordt toegekend.

De prijs wordt door de Europese Commissie
uitgeloofd aan journalisten die met hun werk bijdragen tot een
beter begrip van diversiteit en discriminatie. ‘De media
spelen een belangrijke rol in de bewustmaking van het publiek
omtrent deze belangrijke vraagstukken. Wij zullen geen enkele vorm
van discriminatie dulden’, aldus commissaris Špidla.
‘De moed en toewijding van deze journalisten verdienen lof.
Zij onderstrepen daarmee hoe belangrijk het is in onze samenleving
naar verscheidenheid te blijven streven.’

Het bekroonde artikel ‘Ik was slaaf
in Apulië’ van Fabrizio Gatti voor het weekblad
L’Espresso verhaalt over immigranten die werkzaam zijn in de
landbouw en onder arbeidsomstandigheden gebukt gaan die volgens de
auteur gelijkgesteld kunnen worden aan slavernij. Gatti, die zich
uitgaf voor migrerend werknemer, deed diepgaand onderzoek en in een
levendige verteltrant berichtte hij over ‘de moeilijke
situatie van tweederangsburgers in Europa die op grond van hun
etnische afkomst zwaar worden gediscrimineerd’, aldus de
jury. De tweede prijs ging naar het internetartikel ‘Onze
eigen zigeunerdochter’ van Miklós Hargitai uit
Hongarije, dat verscheen op Népszabadság Online. Dit
artikel gaat nader in op de complexe problemen rond de adoptie van
kinderen uit minderheidsgroepen, in dit geval Roma. Petra
Sjouwerman uit België, Scandinavië-correspondent voor De
Morgen, won de derde prijs voor haar artikel ‘Bedrijf werft
enkel autisten aan’, waarin wordt uitgelegd hoe
‘anders-zijn’ een troef kan zijn.

De speciale prijs voor jonge journalisten
werd toegekend aan het artikel ‘Moeders leren de taal van hun
kinderen’ van Henna Helne uit Finland, dat verscheen in het
blad Anna. Het artikel geeft een positieve kijk op het
integratiedebat en vestigt daarnaast de aandacht op
‘meervoudige discriminatie’, in dit geval op grond van
leeftijd, geslacht en etnische afkomst.

De winnaars in de hoofdcategorie werden
geselecteerd uit 568 geldige inzendingen uit alle lidstaten, de
speciale prijs uit 125 geldige inzendingen. De inzendingen werden
door een jury van mediaprofessionals en
antidiscriminatiedeskundigen beoordeeld op nieuwswaarde,
grondigheid van het onderzoek en originaliteit.

De editie 2007 van de EU-journalistenprijs
is in februari van start gegaan voor tussen 1 januari en 30
september 2007 in de 27 lidstaten gepubliceerde artikelen.

bron:Europeese Commissie