Netwerk UNET voldoet aan kwaliteitseisen Nictiz

Almere, 15 april - UNET, toonaangevende Nederlandse aanbieder van zakelijke breedbanddiensten en -verbindingen, is door Nictiz gecertificeerd als Zorg Service Provider. Dit betekent dat het netwerk van UNET veilig en betrouwbaar is bevonden om gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) te mogen vervoeren. Zorg Service Providers zorgen voor de vitale verbinding van Goed Beheerde Zorgsystemen (GBZ'en) met het Landelijk Schakelpunt (LSP). Zorgverleners moeten met hun Goed Beheerde Zorgsystemen gebruik maken van door het Nictiz erkende Zorg Service Providers om toegang te krijgen tot de via het Landelijk Schakelpunt aangeboden informatie- en routeringsdiensten.

Juist in de zorgsector neemt de behoefte aan veilige en betrouwbare breedbandbandverbindingen snel toe. Denk aan toepassingen als de toegang tot referentiebeelden, de consultatie van collega-specialisten op afstand en de toegang tot medische databases. Ook bij patiënten thuis zal breedband in toenemende mate worden ingezet. Het Nictiz heeft richtlijnen opgesteld waaraan Zorg Service Providers moeten voldoen voor het betrouwbaar en veilig uitwisselen van informatie tussen zorgpartijen.

Voor de Nictiz-certificering vindt toetsing plaats die door een derde partij, in dit geval Duijnborgh Audit, wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of de instelling of het bedrijf voldoet aan een pakket van eisen op het gebied van implementatie, functionaliteit en organisatie. UNET voldoet aan al deze eisen. Volgens Nictiz is het audittraject goed voorbereid door UNET en is daardoor het traject ook zeer voorspoedig verlopen. Binnen twee maanden was de certificering rond, waar het gemiddelde op ongeveer zes maanden ligt.

Ger Bakker, directeur van UNET à¢â‚¬Å“Wij hebben veel klanten in de zorgsector en deze certificering is voor hen - die op hun beurt dezelfde certificatie moeten hebben - van groot belang. Zo‘˜n certificatie heeft wel wat voeten in de aarde, maar wij hadden al veel voorwerk gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Zo moeten er veel processen worden beschreven. Vanaf de oprichting van UNET is het procesdenken in onze organisatie al ingebed, daarom was het voor ons meer een zaak van de puntjes op de i zetten.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Het was ons duidelijk dat UNET goed voorbereid aan het kwalificatieproces is begonnen en het voordeel van ervaringen uit eerdere zware audittrajecten inbracht. De Zorg Service Provider-audit is dan ook bovengemiddeld snel doorlopen. We complimenteren UNET met de kwaliteit van de organisatie en de voorzieningen. Daarmee is het vertrouwen groot dat gegevenstransport in het kader van het Elektronisch Patiënten Dossier in goede handen zal zijn bij UNET,à¢â‚¬ aldus Joris Smits, manager infrastructurele voorzieningen van Nictiz.

Over UNET
UNET B.V. is leverancier van informatie- en communicatiediensten via breedbandverbindingen. UNET is een landelijke speler op de markt en heeft een onafhankelijk positie opgebouwd door onder andere samenwerking met diverse netwerkproviders. Het bedrijf opereert vooral op de zakelijke markt en biedt zijn portfolio daarnaast ook aan op basis van wholesale. De focus ligt daarnaast op retail en onderwijs. Tot de klanten behoren onder meer BT, Verizon, IBM, Pioneer, Gemeente Rotterdam, Gemeente Almere, Pfizer, ROC Flevoland, Coltex, Almeerse Scholengroep, CCV, Scala, Unamic, KPN, AstraZeneca, USG, ASM Europe, Bas Computers, Zorggroep Almere en De Slegte.
Voor meer informatie: www.unet.nl

Over Nictiz
Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en voor de zorgsector voorziet Nictiz in mogelijkheden en randvoorwaarden voor elektronische informatie-uitwisseling voor en rondom de patiënt. Wij doen dit ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid in de gezondheidszorg.
Voor meer informatie: www.nictiz.nl

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer informatie of hoge resolutiemateriaal neem contact op met onderstaande contactpersonen.

UNET
Renà© Metz
Tel. +31 (0)36 - 845 45 45
[email protected]

The Communication Force
Caroline Breure
Tel. +31 (0)23 - 56 56 850
[email protected]