(Persbericht) Verplichte persoonlijke certificering voor medewerkers van aannemers en Eurofiber betrokken bij werkzaamheden aan netwerk

Utrecht, 9 december 2010 Begin 2011 moeten alle medewerkers van aannemers die werk uitvoeren aan het glasvezelnetwerk van Eurofiber hiertoe persoonlijk gecertificeerd zijn. Dit geldt ook voor medewerkers van het bedrijf zelf die betrokken zijn bij uitbreiding- en onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk. Doel van de certificering is te garanderen dat het werk volgens afgesproken procedures gebeurt. Op die manier wil Eurofiber de kans op onnodige storingen minimaliseren en de betrouwbaarheid van zijn glasvezelnetwerk verder verhogen.

Certificering van iedereen die aan netwerk werkt
Eurofiber werkt samen met een aantal vaste aannemers die uitbreiding- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan zijn glasvezelnetwerk. Medewerkers van de aannemers die zich bezighouden met dit werk moeten zich in de komende maanden allemaal persoonlijk certificeren. Dit zijn niet alleen monteurs, maar bijvoorbeeld ook planners en tekenaars. Van Eurofiber zelf doen medewerkers van de afdelingen Operations en Deployment mee aan de certificering. In totaal gaat het om ongeveer 250 mensen.

Eerste lichting gecertificeerd
De deelnemers aan de certificering krijgen van Eurofiber een training over onderwerpen als gebruikte materialen, procedures, het voorkomen van onnodige storingen en wet- en regelgeving. Na afloop is er een certificeringexamen. Na à©à©n keer certificeren houdt het niet op. Eurofiber controleert regelmatig of de benodigde kennis en vaardigheden nog aanwezig zijn. De eerste lichting medewerkers heeft ondertussen het certificeringtraject doorlopen. Engineer Job Geurts van Schuuring is er enthousiast over. à¢â‚¬Å“Tijdens de training krijg je veel extra achtergrondinformatie over waar je mee bezig bent. Ook wordt je kennis van procedures opgefrist. Dat is heel nuttig. Zeker voor de medewerkers in het veld.à¢â‚¬ Bennie Boone, projectleider Eurofiber bij Schuuring, vindt de certificering ook een goed initiatief. à¢â‚¬Å“De training licht de procedures nog eens praktisch toe en geeft een interessant kijkje in de keuken van Eurofiber. Het wordt ook goed duidelijk wat het betekent als er een vezeltje losraakt. Die bewustwording is heel belangrijk bij het werk dat we als aannemer aan het netwerk van Eurofiber uitvoerenà¢â‚¬, aldus Boone.

Controle op werkzaamheden via sms-systeem
Alle gecertificeerde monteurs worden geregistreerd in een database die is gekoppeld aan een sms-systeem. Via dit systeem moeten ze precies doorgeven welke werkzaamheden ze op locatie aan het uitvoeren zijn. Op die manier kan Eurofiber controleren of alles volgens afspraak verloopt en wie er verantwoordelijk is als dit niet het geval is. Wordt er van de regels afgeweken, dan heeft dit consequenties voor de aannemer.

De bedoeling is dat alle betrokken medewerkers, zowel van de aannemersbedrijven als van Eurofiber zelf, eind februari 2011 gecertificeerd zijn