Per 1 juni aanstaande start de handel in NOx-emissierechten. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd. De handel in NOx-emissierechten is een nieuw instrument om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) op een voordelige manier terug te dringen. Dit handelssysteem is uniek in Europa. Bedrijven kunnen zelf afwegen hoe ze de reductie halen; met maatregelen in eigen bedrijf of door emissierechten van een ander bedrijf te kopen. Na afloop van elk jaar moet een bedrijf net zoveel emissierechten inleveren als het NOx heeft uitgestoten.  

Om te kunnen handelen, hebben de deelnemende bedrijven een emissievergunning nodig van de Nederlandse emissieautoriteit. Inmiddels zijn 10 bedrijven klaar om een een emissievergunning te krijgen. In totaal zullen zo'n 200 bedrijven meedoen met de NOx-emissiehandel. Het betreft grote energie-intensieve bedrijven, zoals raffinaderijen, metaalindustrie, papierindustrie, chemische industrie, electriciteitsproducenten en voedingsmiddelenindustrie.  
 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is staatssecretaris Van Geel (Milieu) gevraagd om het voor de kleinere bedrijven mogelijk te maken om de eerste jaren buiten het systeem te blijven (de zogenaamde opt-out). Inmiddels zijn er 99 aanvragen voor een dergelijke opt-out binnengekomen.  
 
Op 1 januari dit jaar is ook het Europese CO2-emissiehandelssysteem in werking getreden. Het gaat meestal om dezelfde bedrijven.  
 
Volgens Europese afspraken mag Nederland in 2010 niet meer dan 260.000 ton stikstofoxiden uitstoten.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular