Naar aanleiding van berichtgeving in de media over het verdwenen gebrandschilderde raam uit het voormalige Bonifatiushospitaaal in Leeuwarden heeft de politie informatie gekregen die heeft geleid naar een loods in Twijzel. Hier is vrijdagmiddag 13 januari een kist aangetroffen van 0.15 cm dik, twee meter hoog en tweeënhalve meter breed. Het raam is ontvreemd tussen 1 januari 2003 en 1 november 2005.

Aangifte namens het MCL is gedaan door een 30-jarige inwoonster van Leeuwarden. De politie heeft vrijdag een 46-jarige inwoner van Burgum gehoord. De man verklaarde te goeder trouw te hebben gehandeld. De man wist tot voor kort niet dat hij het raam in zijn bezit had. De politie zal met het openbaar ministerie overleggen over eventuele vervolgstappen.
Achtergrond
Het gebrandschilderde raam beeldt de heilige Bonifatius af. Het raam had jarenlang een plaats in het voormalige Bonifatius Hospitaal (MCL-noord) in Leeuwarden. Het raam, een werk van de glazenier Joep Nicolas (1897- 1972), is in de jaren '50 aan het 'Bonne Hos' geschonken, voor zover bekend door de kunstenaar zelf. Het raam werd al omstreeks 2001 uit het Bonifatius Hospitaal verwijderd, uit voorzorg om te voorkomen dat het waardevolle raam bij de sloop van het hele complex beschadigd of verloren zou kunnen raken. Het ziekenhuis is in 2004-2005 daadwerkelijk afgebroken. Gegeven de omvang en het grote gewicht werd het raam, in een kist verpakt, tijdelijk bij een bouwbedrijf in Leeuwarden opgeslagen. Na het faillissement van het bouwbedrijf bleek het raam echter onvindbaar. Het MCL ging er van uit dat het raam helaas verloren was gegaan, hoewel hierover geen echte zekerheid bestond.
Zorggroep Noorderbreedte is er bijzonder verheugd over dat het kunstwerk weer is teruggevonden. Het heeft voor veel medewerkers en oud- medewerkers een emotionele waarde. De financiële waarde is niet precies bekend, maar beloopt zeker tienduizenden euro's. De organisatie gaat nu op zoek naar passende plek voor het kunstwerk binnen één van de instellingen van de Zorggroep.
bron:Politie Friesland