Groningen, 20 juli 2010

Uniek in Nederland en de primeur voor Groningen, garageboxen als geluidswal.

( garageboxen in een talud is uniek in Nederland, er is optimaal gebruik gemaakt van ruimte en de boxen zijn aan het zichtveld ontrokken)

Zwanenburg Projecten BV heeft voor een rest stuk grond in de gebiedsontwikkeling Reitdiephaven in Groningen een bijzondere invulling ontwikkeld. Te weten 51 garageboxen die landschappelijk zijn ingepast in het landschap en de omgeving. In een nog te maken talud grenzend aan de Frieschestraatweg worden 33 van de in totaal 51 garageboxen gerealiseerd, die daarmee tevens de functie van geluidswal krijgen. Tevens worden door dit talud de boxen geheel uit het zicht ontrokken. Hiermee is dubbelruimtegebruik gecreëerd, ontvangt de eigenaar een goede grondwaarde voor een in beginsel onrendabel stuk grond en krijgen de mensen in de wijk de mogelijkheid om in de wijk een garagebox te kopen voor opslag of stalling van hun auto, motor, bootje etc.

Voor de gemeente Groningen, de gebiedsontwikkelaar Leijten en Zwanenburg Projecten was het belangrijk dat de doorgaans ´kale‘˜ betonnen boxen geïntegreerd werden in het groene landschap. Vanuit de naast gelegen parkappartementen mocht geen zichtvervuiling ontstaan die afbreuk doet aan de groene beleving. Daarom worden alle 51 boxen uitgerust met een vegetatiedak en worden ze geheel in het groen uitgevoerd. De ontwerpen voor dit project komen uit de pen van Jan van der Zwaag van Oving architecten.

Ook is er aan sociale veiligheid gedacht. Het terrein wordt afgesloten met een centrale poort die door de eigenaren met een afstandbeding te openen is. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan voldoende licht zodat het ook ‘˜s avonds geen probleem is om ´veilig‘˜ even bij je box te kunnen komen. Het talud wordt zodanig ingericht dat het niet mogelijk is om vanuit de openbare ruimte toegang te kunnen verkrijgen tot dit garagepark.

Ondanks alle tegenslagen die de vastgoedsector kent is de verkoop van de garageboxen zeer succesvol verlopen en waren alle boxen reeds verkocht nadat de fundering was aangebracht. Lokale partijen als Thuis nieuwbouwmakelaars en Pandomo, maar ook Zwanenburg Projecten zelf zijn in samenwerking met De Haan advocaten en notarissen de motor geweest achter de succesvolle verkoop. Creativiteit en de juiste afstemming met de markt kunnen nog altijd leiden tot successen in vastgoed, aldus Erik Zwanenburg directeur van Zwanenburg Projecten BV.

In mei is men reeds begonnen met het grondwerk, waarna de fundering met onder andere 78 heipalen van 22 meter(!) lengte de grond in zijn geslagen. Vanaf week 34 zullen de boxen worden geplaatst, waarna de eerste eigenaren hun materieel, opslag, tweede auto, motor, bootje of overtollige huisraad kunnen stallen in deze zeer bijzondere en slimme garageboxen. Verwacht wordt dat de oplevering van de eerste boxen begin september kan plaatsvinden------------------------

Contactpersoon
Erik Zwanenburg directeur van Zwanenburg Projecten BV
0513-610303

Achtergrond informatie over de concepten voor garageboxprojecten van Zwanenburg Projecten kunt u vinden:

www.be-garaged.nl

Extra informatie over o.a. de 51 garageboxen in Reitdiephaven is te vinden op:

www.boxentekoop.nl