Bij Jenaplanschool de Overkant is Ijsselstein is een aanvang gemaakt met de bouw van een uniek project. Twee particuliere stichtingen te weten het Kinderdagverblijf Dante?s vriendjes en BSO ?Voor af en toe? hebben de afgelopen maanden de voorbereidingen getroffen om een vijftal lokalen neer te zetten. Deze lokalen zullen achter de school geplaatst worden en ruimte bieden voor 20 kindplaatsen voor- en naschoolse opvang en twee locaties kinderopvang.

Kinderdagverblijf Dante?s vriendjes bestaat sinds juni 2005 en is gevestigd in gebouw De startbaan aan het Hitteschild in Ijsselveld oost. Ooit begonnen als een kleinschalige kinderopvang zonder winstoogmerk, met een groep van 10 vaste plekken en 2 flexibele plekken (voor ouders met een onregelmatig rooster) bleek al snel dat dit concept voor veel ouders aantrekkelijk is. Veel individuele aandacht voor het kind in een vast team van medewerkers, waarbij het bestuur onbezoldigd is. Alle ouders zijn zeer betrokken bij het beleid van Dante?s vriendjes en denken zelf mee over o.a. de prijs. Alle handelingen van het bestuur, inclusief de winst en verliesrekening zijn inzichtelijk voor de ouders. Daarnaast worden met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd die betrekking hebben op de kinderopvang, ontwikkelingen rondom het kind en andere interessante zaken zoals ziektes, voeding en pedagogisch klimaat. Ieder jaar worden alle leidsters BHV getraind en daar sluiten geïnteresseerde ouders op aan.

Doelstelling van de stichting is, naast de kleinschaligheid, ook de betrokkenheid bij de wijk Ijsselveld-oost. In deze wijk is weinig te vinden als het gaat om voorzieningen voor kinderopvang en er is maar à©à©n school.

BSO ?Voor af en toe? is opgericht in augustus 2007. Deze stichting is in het leven geroepen om een kleinschalige voor- en naschoolse opvang te bieden aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De groepen bestaan uit maximaal 10 kinderen per groep in de leeftijd 4 tot 7 en 7 tot 12 jaar. Naast gediplomeerde leidsters zijn ook vrijwilligers betrokken bij de opvang, die in workshopcycli van 8 tot 10 weken hun hobby of interesse overbrengen aan de kinderen. Dit kan zijn op gebied van muziek, drama, toneel, maar ook creatieve onderwerpen zoals schilderen, tekenen, knutselen, mozaïeken of techniek.

De BSO beschikt, met de komst van de nieuwe locatie, over een kooklokaal waar 24 kinderen in kunnen koken en met elkaar eten. De andere twee lokalen zijn ingericht als kunst- en cultuurlokaal en als technieklokaal. Het kooklokaal kan ook ingezet worden voor kinderfeestjes en (teambuilding) kookevenementen.

De basis van beiden stichtingen is veel individuele aandacht voor het kind. Daarnaast hebben de stichtingen de doelstelling om door middel van samenwerking en ouderparticipatie een maatschappelijk betrokken klimaat te creëren, waarin de kinderen en hun ontwikkeling beter tot hun recht komen. Door de ouders te betrekken bij de wijze waarop de opvang georganiseerd wordt, zijn ze meer op de hoogte van wat er speelt en kunnen ze daadwerkelijk invloed uitoefenen op de kwaliteit en originaliteit van de opvang.

In dit kader was het niet meer dan logisch dat er een samenwerking kwam met de Jenaplanschool ?de Overkant? in Ijsselstein. De Jenaplanschool is gevestigd in Ijsselveld oost en als geen ander bekend met de uitdagingen van de wijk.

Naast het feit dat Jenaplanonderwijs gericht is op adaptief onderwijs, gericht op het individuele kind, kent dit type onderwijs vier pijlers verenigt in de kernwoorden ?viering?, gesprek, werk en spel. Er zijn 20 Jenaplanprincipes die terug te vinden zijn op www.deoverkant.nl Kleinschaligheid, ouderparticipatie en grote betrokkenheid zijn kernwaarden waarin de stichtingen elkaar al snel konden vinden. De Jenaplanschool is in 1976 immers ook opgericht door betrokken ouders.

Op zoek naar een geschikte plek voor een gebouw, kwam de gemeente Ijsselstein met de oplossing om achter de Jenaplanschool een tijdelijk gebouw neer te zetten. Dit gebouw staat op ?geleende? gemeentegrond. De Jenaplanschool zag mogelijkheden om een totaaloplossing te bieden aan de ouders van de Jenaplanschoolkinderen, want met de komst van kinderopvang en BSO ontstaat de mogelijkheid voor (werkende) ouders om hun kind(eren) van half 8 ?s-Ochtends tot half 7 ?s-Avonds opvang te bieden. De voorschoolse opvang begint om half 8 met een ontbijt, waarna de kinderen om 10 voor half 9 naar hun groep worden begeleid. De naschoolse opvang begint aansluitend aan de schooldag. Als dit een korte dag betreft, dan beginnen de kinderen gezamenlijk met een lunch, waarna een middag van sport en spel begint, afgewisseld met de keuzes voor koken of workshop. Vanaf 17.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

De kinderopvang loopt parallel aan deze dag met opvang van half 8 tot half 7.

Door de samenwerking wordt een plek gecreëerd waar een kind zich thuis voelt.

Voor meer informatie over Dante?s vriendjes www.dantesvriendjes.nl

Voor meer informatie over BSO ?Voor af en toe? www.bsovoorafentoe.nl

Voor meer informatie over Jenaplanschool ?de Overkant? www.deoverkant.nl