Simonis & Buunk Kunsthandel in Ede,
gespecialiseerd in schilderijen van Hollandse meesters uit de 19e
en 20e eeuw, kocht onlangs in Noord-Duitsland een verrassend
schilderij van de romantische stadsgezichtenschilder Adrianus
Eversen (1818-1897). Bij aankoop was niet bekend of het een
fantasievoorstelling betrof, of dat het om een werkelijk bestaande
situatie ging. Op dit schilderij bepaalt een karakteristieke
fa(cc)ade met dubbele trapgevel in Hollandse renaissancestijl het
beeld. Op het pleintje voor het pand is het markt, met een boel
bedrijvigheid rond groentekarren en verkopers met een uitstalling.
Onderzoek bracht aan het licht dat dit stadsgezicht Naarden Vesting
voorstelt, en dat het pand het oude Stadhuis is, exact zoals het
vroeger was, met vier borden op de gevels voor gemeentelijke
verordeningen. Nog steeds is het gebouw onderdeel van het
gemeentehuis en is het een zeer geliefde trouwlocatie. Bekend is
dat vroeger markt werd gehouden tegenover het stadhuis gelegen
gedeelte van het kerkplein. Dit stadseigen gebeuren heeft de
schilder treffend vastgelegd.

Adrianus Eversen was de belangrijkste
leerling van Cornelis Springer, de beroemdste Hollandse
stadsportrettist. Anders dan Springer, die met name voor zijn
latere werk de werkelijke situatie als uitgangspunt nam, schilderde
Eversen echter grotendeels fictieve stadsbeelden. Voorstellingen
van bestaande markante panden of stadsdelen, zoals dit werk, komen
binnen zijn oeuvre echter ook voor, maar zijn zeldzamer en daardoor
erg gewild. Al in zijn eigen tijd werd Eversen zeer gewaardeerd om
het typisch Hollandse sfeerbeeld dat hij in zijn werk wist op te
roepen. Zijn schilderijen vonden hun weg naar liefhebbers in heel
Nederland, maar ook naar buitenlandse verzamelaars.

bron:Simonis & Buunk Kunsthandel
BV