Instanties als GGD Drenthe, Icare Jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, Geestelijke Gezondheidszorg en ook scholen, politie en tandartsen in de gemeente Coevorden hebben meegewerkt aan een anoniem onderzoek onder 172 kinderen in de leeftijd van 6 en 7 jaar. Doel van dit integrale onderzoek is een goed beeld te krijgen van de specifieke zorgbehoefte bij de jeugd. Volgens professor Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), is deze schaal en vorm van onderzoeken uniek in Nederland.

De gemeente heeft de wettelijke taak om maatregelen te nemen ter verbetering van de lokale en regionale jeugdgezondheidszorg. Daarbij moet de gemeente vooral zorgdragen voor een integrale uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en heeft de gemeente de regietaak in handen voor het optimaal laten functioneren van die zorg. De afgelopen maanden heeft de gemeente Coevorden zich vooral hard gemaakt voor een verdere optimalisatie van de samenwerking tussen de diverse organisaties.

Dit heeft geleid tot een unieke samenwerking tussen vele instanties voor het onderzoek naar preventie van probleemgedrag bij 6/7-jarige kinderen in Coevorden. Aanleiding tot het doen van onderzoek is dat hulpverleners signalen opvingen over een mogelijk toenemend aantal kinderen die extra zorg nodig hebben. Daarom heeft de gemeente Coevorden in samenwerking met Icare Jeugdgezondheidszorg en GGD Drenthe opdracht gegeven aan de Wetenschapswinkel van RUG een onderzoek te doen naar de feitelijke situatie van het gedrag onder 172 kinderen in het basisonderwijs.

Professor Menno Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) merkte tijdens de werkconferentie Jeugdgezondheidzorg van de gemeente Coevorden in november 2004 op dat hij de schaal waarop in Coevorden wordt samengewerkt voor de psycho-sociale zorg van kinderen in Coevorden zeer bijzonder vindt. Dit is volgens de hoogleraar landelijk nog niet eerder vertoond in Nederland.

De uitkomsten van het onderzoek staan beschreven in het rapport `Hoe preventiever, hoe liever' van de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Alle jeugdgezondheidszorgtaken en -actiepunten van de gemeente Coevorden voor 2004 tot en met 2007 staan beschreven in de beleidsnotitie `Hoe preventiever, hoe liever'.

bron:Gemeente Coevorden

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular