Twee maanden geleden was de aftrap van StartBedrijf-live in Groningen. Deze bijeenkomst werd door zowel de bezoekers als de sprekers zeer leerzaam gevonden. Hierdoor is besloten om meer bijeenkomsten te houden in het land. De eerstvolgende avondbijeenkomst zal zijn op 17 oktober in Zwolle. Meerdere locaties in Nederland zullen volgen. 

 De overheid heeft, zeker nu er verkiezingen aankomen, de mond vol van ondernemerschap. Bijna elke partij wil het ondernemerschap stimuleren maar belooft ondoorzichtige regels. De website StartBedrijf.nl wil duidelijk scheppen in de chaos die de politiek de ondernemers voorschotelt. Op de website www.startbedrijf.nl wordt op een duidelijke manier en met eenvoudig taalgebruik uitgelegd wat ondernemers wel en juist niet moeten doen. Waar de overheid kansen laat liggen probeert StartBedrijf.nl de kansen die ondernemers worden geboden wel te benutten. Om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn worden er, naast de website die meer dan 1000 artikelen bevat over ondernemen, ook bijeenkomsten voor starters georganiseerd, StartBedrijf-live geheten. De eerstkomende bijeenkomst van StartBedrijf-live zal worden gehouden in Zwolle op 17 oktober. De doelstelling van de bijeenkomsten is om te vertellen dat een eigen bedrijf beginnen vooral leuk is, maar dat er ook vele gevaren aan kleven. Door de bijeenkomsten komen de startende ondernemers beter beslagen ten ijs. Daarnaast willen de makers van StartBedrijf.nl op deze manier in contact komen met de bezoekers van de website die op hun beurt weer met collega-starters in aanraking komen. Hierbij ontstaat een klein netwerk waarin ondernemers gedachten en feiten kunnen uitwisselen. Vele onderwerpen komen aan bod tijden de bijeenkomst. Zo zal er worden gesproken over de verschillende rechtsvormen, het schrijven van een ondernemingsplan, het belang van een goede administratie, hoe kom je aan klanten, en veel meer zaken die voor een ondernemer belangrijk zijn. De onderwerpen zullen worden toegelicht door specialisten uit de praktijk, zoals: ING Assurantiegroep, ABN AMRO Bank, Gibo Accountants, Klantenwinkel.nl, EasyStart, ZZP-Nederland en anderen. Uniek is de manier van presenteren. Iedere specialist dient in slechts 10 minuten te vertellen wat voor de startende ondernemer belangrijk is, zonder "moeilijke woorden" of reclametaal te gebruiken. Na afloop is er gelegenheid om de diverse adviseurs te raadplegen voor specifieke vragen en is er de gelegenheid om kennis te maken met andere collega-starters. Bovendien wordt iedere bezoeker de gelegenheid geboden om gratis een eigen ondernemingsplan te maken. De bijeenkomst heeft plaats voor maximaal 40 belangstellenden. Aanmelden kan op www.startbedrijf.nl  Noot voor redacties: StartBedrijf.nl bestaat sinds 1 september 2005 en voldoet sterk aan een behoefte naar duidelijke informatie over het starten van een onderneming. Inmiddels genereert de site meer dan 1 miljoen pageviews van mensen die op zoek zijn naar duidelijke en begrijpelijke informatie over het starten van een eigen bedrijf. In tijden dat de overheid veel spreekt over maatregelen voor het zelfstandig ondernemerschap is StartBedrijf.nl een uitgegroeid tot een informatiebron voor ondernemers en zij die dat willen worden.

bron:Startbedrijf.nl