Bij Interpharm is vannacht een unieke cao afgesloten met harde kwalitatieve afspraken voor werknemers die arbeidsongeschikt raken, werknemers krijgen meer zeggenschap en er is een goede pensioenafspraak. Volgens de tevreden Albert van Damme, onderhandelaar van CNV Chemie en energie, is dit een cao die zelfs de kwaliteit van het NS akkoord overtreft.   

Zo biedt het bedrijf werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn (tussen de 35 en de 80 procent) een werkgarantie van zeven jaar. Deze werknemers krijgen de mogelijkheid om hun verdiencapaciteit helemaal te benutten tot 100 procent. Daarmee neemt de werkgever volledig de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van zijn werknemers. Onderhandelaar van Damme: 'Dit alleen al is zo uniek dat het akkoord een principeakkoord waardig is.' 
Voor volledig arbeidsongeschikte werknemers (IVA) wordt het inkomen vijf  jaar aangevuld tot 80 procent. Daarnaast krijgen deze mensen met terugwerkende kracht de voorgaande twee ziektejaren aangevuld tot 100 procent. 
Zieke werknemers krijgen het eerste half jaar 100 procent en vervolgens 90 procent van hun laatst verdiende loon. 
Verder maakt Interpharm een moderniseringsslag in het omgaan met functionerings- en beoordelingsgesprekken, het bedrijf gaat werknemers meer betrekken bij de organisatiedoelen en biedt het personeel de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen en daardoor altijd employabel te blijven. Als werknemers zich goed ontwikkelen krijgen zij een extra eenmalige toeslag per jaar boven op de loonsverhoging die conform het sociaalakkoord is. Van Damme: 'Nieuw is hier dat er niet is gekozen om beoordelen te koppelen aan de normale jaarlijkse ervaringsperiodieken, maar dat er gekeken wordt naar de ontwikkeling en ervaring van werknemers. Om hen in de toekomst ook baanzekerheid te bieden.'   
Verder is de uittredingsleeftijd van 62 jaar gegarandeerd in het ouderdomspensioen.  
Van Damme: 'Kortom een top cao binnen een top bedrijf. Dat laat zien hoe het ook kan, door mensen centraal te stellen. Een voorbeeld voor vele werkgevers.' 
Bij Interpharm werken 600 werknemers. Deze groothandel in medicijnen heeft vestigingen in Den Bosch, Almere en Meppel. 
 
bron:CNV