Als eerste militaire vliegbasis ter wereld krijgt de vliegbasis Leeuwarden donderdag 23 maart het ISO14001 en het OHSAS 18001 certificaat uitgereikt. Deze internationale normen, voor respectievelijk Milieu en ARBO, beschrijven hoe de organisatie op een systematische wijze deze beide aspecten in de bedrijfsvoering integreert. Hiermee wordt geborgd dat de vliegbasis voldoet aan wet- en regelgeving en dat de ARBO-risico's en milieuaspecten beheersbaar zijn. Daarnaast verplicht de organisatie zichzelf om continue verbetering van de managementsystemen na te streven. Iedere zes maanden worden steekproeven gehouden en eenmaal per drie jaar vindt een volledige controle van het managementsysteem plaats. Lloyd's Register Quality Assurance reikt de certificaten donderdag uit.

De structuur van de OHSAS 18001 norm is identiek aan die van ISO 14001. Dit
vergemakkelijkt de integratie van de beide standaarden in één systeem, evenals het uitvoeren van gecombineerde audits (het beoordelen van meerdere standaarden tegelijkertijd).
Milieumanagement norm ISO 14001
ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm voor een milieumanagementsysteem, uitgebracht door de International Organization for Standardization (ISO) en vertaald door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Het milieumanagementsysteem biedt een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten. Tevens geeft het systeem goed inzicht in de milieuprestaties van de vliegbasis.
ARBO-management norm OHSAS 18001
De internationale norm OHSAS 18001 staat voor 'Occupational Health and Safety Assessment Series'. Vrij vertaald; de vereisten voor het beheersen van de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Met het ARBO-managementsysteem wordt aangetoond aan opdrachtgevers, Arbeidsinspectie en anderen dat de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie goed geregeld zijn, dat risico's geïnventariseerd en geëvalueerd worden en dat de medewerkers worden aangezet gericht te leren van ervaringen.
bron:MinDef