De documentaire ´Later´.

Pensioen is een onderwerp dat mensen niet graag aandacht geven. Uit onderzoek blijkt dat tandartsbezoek minder weerstand oproept dan het regelen van het pensioen.

Om mensen bewust te maken van ´later´, ze duidelijk te maken dat er veranderingen gaande zijn die ´ons´ later beïnvloeden en ze de noodzaak te laten voelen om nu al maatregelen te nemen, is AEGON verder gegaan en heeft de documentarie ´Later´ ontwikkeld.
De documentaire is ontstaan door een unieke samenwerking tussen reclamebureau THEY, documentairemakers Docman, TV-zender RTL en opdrachtgever AEGON.

à¢â‚¬Å“AEGON is er sterk van overtuigd dat een journalistieke, feitelijke campagne-aanpak klanten verder kan helpen in hun besluitvorming over hoe ze later willen leven. Het is een voor ons nieuwe manier van reclamemaken, heel open en eerlijk en passend bij deze turbulente tijden", aldus Jan Driessen, directeur Communicatie AEGON Nederland.

Onafhankelijk

Met de inhoud van de documentaire heeft AEGON geen bemoeienis gehad. Het is een reis door Nederland geworden waarin de stemming onder de mensen werd gepeild ten aanzien van pensioenen. Het sentiment dat er leeft als men denkt aan later. Of droomt van later. Er komen verschillende experts aan het woord die maatschappelijke ontwikkelingen helder uiteenzetten. En met zeer menselijke portretten wordt getoond hoe het uiteindelijke ´later´ voelt.
Het is een documentaire geworden met een duidelijke boodschap. Met een urgent gevoel om te zorgen dat later nu goed geregeld moet worden.

Campagne

De documentaire maakt onderdeel uit van een commerciële campagne van AEGON. De campagne bestaat uit radio- en tv spotjes en abri´s, en gaat vrijdag 24 oktober van start en loopt tot zaterdag 20 december.
AEGON geeft met de campagne aan dat AEGON weet wat de vragen zijn die leven in Nederland. En daar eerlijk op kan antwoorden.

Uitzending van de documentaire
De Documentaire ´Later´ wordt uitgezonden op: 18 oktober 15.00 uur op RTL4; 19 oktober 22.20 uur op RTL 7; 20 oktober 23.20 uur op RTL 8.

Voor meer informatie:

Communicatie AEGON Nederland, telefoon (070) 344 88 92
Het persbericht is ook te lezen op onze internetsite www.aegon.nl