Zorgverzekeraar CZ en leden van de
Vereniging Regionale Zorgverzekeraars (Azivo Zorgverzekeraar, De
Friesland Zorgverzekeraar, Salland Verzekeringen en Zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid) gaan gezamenlijk ziekenhuiszorg inkopen.
Specifiek voor medische ziekenhuisbehandelingen waarvoor vrije
prijzen gelden (het zogenaamde b-segment) slaan de zorgverzekeraars
de handen ineen. De samenwerking is getoetst op schaalvoordelen en
marktposities, en is gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de
NMa.

Aangezien de VRZ partners in Noord en West
Nederland gevestigd zijn onderhandelde de VRZ in die regio s namens
haar leden de afgelopen jaren al met ongeveer 90 ziekenhuizen over
inkoopcontracten. Dit is de VRZ dermate goed bevallen dat gezocht
is naar een manier om deze gezamenlijke inkoop ook uit te breiden
naar de rest van het land. Na een zorgvuldige oriëntatie is
besloten om dit samen met CZ te doen.

Voordelen

De samenwerking tussen CZ en de VRZ levert
veel voordelen op. Naast de inkoopvoordelen voor de betrokken
zorgverzekeraars hebben de ziekenhuizen voortaan nog maar met
één contractpartij te maken. De VRZ en CZ zijn er
daardoor van overtuigd dat het hun beider werk gemakkelijker maakt.
Bovendien zijn er in het vervolg voor alle partijen minder
handlingskosten. Dit werkt op een positieve manier door voor de
klant van het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. Naast de te
verwachten schaalvoordelen wordt bespaard op
administratiekosten.

3,7 miljoen verzekerden

De zorgverzekeraars hebben samen 3,7
miljoen verzekerden. Deze zijn verspreid over het gehele land
waarbij de klanten van de regionale zorgverzekeraars vooral boven
de grote rivieren wonen en veel verzekerden van CZ in Zuid- en West
Nederland. Op basis van een onderzoek in opdracht van de VRZ en CZ,
is besloten om Zuid-Holland voorlopig uit te sluiten van
gezamenlijke inkoop, omdat alle partijen hier reeds relatief sterk
vertegenwoordigd zijn.

bron:VRZ