(Persbericht) Voorthuizen- De nieuwe franchiseformule Eigen Huis Schilder richt zich met een vernieuwend concept op vakschilders die voor zichzelf willen starten. Het gaat om vakmensen die al langer met plannen rondlopen maar niet weten waar te beginnen. Eigen Huis Schilder begeleidt franchisenemers tijdens de start met ondernemersplannen, administratie, marketing, financiering, calculatie, klantenwerving en werk. De nadruk in de formule ligt op het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten die in combinatie met het aanwezige vakmanschap voor een succesvolle start zorgen. Ook na de start blijft Eigen Huis Schilders de franchisenemers ´monitoren‘˜.

Het unieke is dat de twee ondernemers achter Eigen Huis Schilder hun expertise uit twee werelden bundelen. Hans de Nooy (44) is in Nederland met zijn schildersbedrijven marktleider in het segment schilder onderhoudsabonnementen. Voor deze werkzaamheden werden landelijk schildersbedrijven ingehuurd maar de kwaliteit van het geleverde werk bleek vaak een probleem. Wilger van de Beek (56) kan bogen op jarenlange franchise-ervaring. Onder zijn leiding groeide De Klussenier binnen 6 jaar van 30 naar bijna 250 franchisenemers. Onlangs besloten De Nooy en Van de Beek hun krachten te bundelen en via de franchiseconstructie Eigen Huis Schilder te zorgen dat Vraag & Aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Startende ondernemers in de schildersbranche kunnen van het initiatief profiteren. Dat er behoefte is aan begeleiding blijkt uit de cijfers want in 2010 startten 1192 schilders hun eigen bedrijf terwijl 902 ZZP‘˜ers zich lieten uitschrijven. Het is vaak geen gebrek aan vakmanschap maar het gebrek aan ondernemersvaardigheden.

De franchisenemers kunnen voor de bestaande onderhoudsabonnementen werk verrichten terwijl het marketingconcept voor het zelfstandig binnenhalen van opdrachten zorgt. Die combinatie maakt het voor starters aantrekkelijk om ´beschut te gaan ondernemen‘˜ onder de vlag van Eigen Huis Schilder.

Eigen Huis Schilder is gevestigd in Voorhuizen aan het Smidsplein 3 en is bereikbaar onder tel. 0342 44 41 02. Kijk op www.eigenhuisschilder.nl voor meer informatie of bel met Wilger van de Beek tel. 06 23139895.