(Persbericht) Amsterdam, 1 oktober 2010

Persbericht

Unieke samenwerking tussen het Van Gogh Museum, Foam en EYE Film Instituut Nederland Eerste onderdeel gezamenlijk platform Net Echt vandaag gelanceerd.

Foam_Fotografiemuseum Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland en het Van Gogh Museum hebben de krachten gebundeld om het naturalisme onder de aandacht te brengen. Hoewel deze stroming van grote invloed is geweest op met name vroege cinema en fotografie is ze onder het hedendaagse kunstpubliek relatief onbekend gebleven.

Van 8 oktober 2010 tot en met 16 januari 2011 werken de drie musea samen in het platform Net Echt, dat in het leven is geroepen om de diverse facetten van deze multidisciplinaire stroming te belichten. Eind negentiende eeuw was het naturalisme een enorm populaire kunststroming. De zo realistisch mogelijke weergave van het echte leven die deze kunstwerken typeert, sprak een breed publiek aan. Met afbeeldingen van de barre levensomstandigheden van boeren en arbeiders werd het gewone volk tot een belangrijk onderwerp in de kunst verheven.

Het programma van de drie deelnemende musea is voor de gelegenheid aan het thema aangepast. Ook worden er diverse extra activiteiten georganiseerd, zoals een symposium en diverse lezingen. Het platform is tot stand gekomen met financiële steun van het VSBfonds en het belang van het platform wordt onderschreven door burgemeester van der Laan in zijn voorwoord in de programmakrant.

Programma
Elk museum heeft zijn eigen programma. Zo presenteert het Van Gogh Museum de eerste overzichtstentoonstelling Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, foto‘˜s en film, 1875-1918, waarmee een beeld geschetst wordt van de verhouding tussen naturalistische schilderkunst, film en fotografie. Foam start met een tentoonstelling van de wereldberoemde Nederlandse fotograaf en filmmaker Johan van der Keuken (1938-2001) en toont vervolgens het werk van de hedendaagse Spaanse fotograaf Joan Fontcuberta. EYE Film Instituut Nederland tenslotte, brengt een divers programma met films, lezingen en installaties over het naturalisme in meer dan honderd jaar filmgeschiedenis, met onder meer retrospectieven van Aki Kaurismà¤ki, Brillante Mendoza en Maurice Pialat.

Website en programmakrant
Als onderdeel van het platform is er vandaag een website gelanceerd: www.net-echt.info. Op de website is informatie te vinden over de verschillende tentoonstellingen, maar ook interviews, foto‘˜s, films en blogs. De blogs zullen worden geschreven door een reeks aan gastbloggers die hun visie op Net Echt en het naturalisme geven en daarmee de invloed van het naturalisme op hedendaagse kunst- en cultuuruitingen aantonen. Daarnaast wordt er een programmakrant uitgebracht waarin de belangrijkste informatie over het Net Echt programma gebundeld is. Behalve een overzicht van de activiteiten zal de krant ook gevuld worden met exclusief beeldmateriaal. De programmakrant zal vanaf 8 oktober in Nederland worden gedistribueerd in een oplage van 100.000 stuks.

Combinatieticket
Om Net Echt toegankelijk te maken voor een groot publiek is er een combinatieticket beschikbaar voor maar 20 euro. Hiermee hebben bezoekers eenmalig toegang tot alle drie de musea op à©à©n dag of verspreid over verschillende dagen. Een combinatieticket geeft een korting van bijna 60% op de reguliere toegangsprijzen.

Combinatietickets zijn verkrijgbaar aan de kassa‘˜s van de drie musea en alleen geldig tijdens Net Echt, tussen 8 oktober 2010 en 16 januari 2011. Er wordt geadviseerd om voor de filmvoorstellingen bij EYE telefonisch te reserveren via 020-5891400.

Losse kaarten van een van de musea geven ook 10% korting bij à©à©n van de andere musea voor bezoekers die geen gebruik maken van het combinatieticket.

Deelnemende musea
Van Gogh Museum
Het Van Gogh Museum is gewijd aan ‘˜s werelds grootste Vincent van Gogh-collectie. Daarnaast is er ook een uitgebreid aanbod aan tentoonstellingen over uiteenlopende onderwerpen uit de negentiende-eeuwse kunstgeschiedenis te zien.
Het Van Gogh Museum is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur en vrijdag van 10 tot 22 uur. Op 1 januari gesloten. Reguliere entree 14 euro.

Foam_Fotografiemuseum Amsterdam
Foam is dà© plek in Amsterdam waar ruimte is voor fotografie in al zijn verschijningsvormen: van historisch tot hedendaags en van documentair tot mode. Foam besteedt aandacht aan wereldberoemde fotografen en aan opkomende, verrassende beeldkunstenaars.
Foam_Fotografiemuseum Amsterdam is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur en donderdag en vrijdag van 10 tot 21 uur. Reguliere entree 8 euro.

EYE Film Instituut Nederland
Het gloednieuwe EYE Film Instituut Nederland brengt het Filmmuseum, Filmbank, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie en het Filmmuseum onder à©à©n dak. EYE stimuleert filmcultuur door avontuurlijke filmprogrammering en distributie, en bezit een wereldwijd gerenommeerde filmcollectie.
EYE Filminstituut Nederland is dagelijks geopend van 09.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 22.15 uur. Reguliere entree 8 euro.

Overzicht informatie
Naam: Net Echt
Looptijd: 8 oktober 2010 t/m 16 januari 2011
Musea: Van Gogh Museum, Foam_Fotografiemuseum en EYE Film Instituut Nederland
Website: www.net-echt.info
Emailadres: [email protected]
Programmakrant: beschikbaar vanaf 8 oktober 2010

Belangrijke Data
6 oktober 2010: Persvoorbezichtiging Illusie en Werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, foto‘˜s en film, 1875-1918 in het Van Gogh Museum
6 oktober 2010: Persvoorstelling Light in the dusk van Aki Kaurismà¤ki in EYE om 13.30 uur en Shadows in Paradise van Kaurismà¤ki om 15.00 uur in EYE
8 okt t/m 16 jan: Tentoonstelling Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, foto‘˜s en film, 1875-1918 in het Van Gogh Museum
14 oktober 2010: Officiële opening retrospectief Aki Kaurismà¤ki met Drifting Clouds om 19.45, ingeleid door de Finse ambassadeur Klaus Korhonen en filmrecensent Coen van Zwol (NRC Handelsblad)
20 oktober 2010: Johan Van der Keuken filmavond in Foam
25 november 2010: Opening tentoonstelling Landscapes without Memory van Joan Fontcuberta in Foam
26 november: Symposium over Rauwe Werkelijkheid
27 en 28 november 2010: Johan Van der Keuken Weekend in Foam en EYE
8 december 2010: start randprogramma Foam

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en voor het opvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Sabrina Simons (PR) via [email protected] of 020-6732530.

Bewijsnummers graag naar:
Net Echt
tav Afdeling publiciteit
Postbus 15358, 1001 MJ, Amsterdam