(Persbericht)

Kenniscentrum voor ontwerpoptimalisatie Holland Engineering Consultants bv (HEC) organiseert regelmatig workshops rondom haar (simulatie)softwareproducten. Op deze manier wil zij bedrijven zelf kennis laten maken met de software en de voordelen die het kan opleveren. Om deze reden organiseerde HEC op 8 november jongstleden voor de derde keer de hands-on workshop over de Altair HyperMesh en OptiStruct software. Met deze software, welke deel uitmaakt van het HyperWorks engineering platform, is men in staat het ontwerpproces te optimaliseren door ervoor te zorgen dat men vroegtijdig inzicht krijgt in de prestaties van de producten. Dit leidt tot concurrentievoordelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten door een kortere doorlooptijd en grotere zekerheid omtrent de productprestaties.

De modellen voorbereiden
Voordat een 3D model kan worden geanalyseerd moet deze worden voorbereid voor de solver, dit heet pre-processing. Dit doet men door er een zogenaamde mesh van te maken. In feite betekent dit dat het model wordt opgedeeld in kleine stukjes, welke eenvoudiger doorberekend kunnen worden. Bij zeer complexe modellen kan het maken van zo‘˜n mesh ook zeer ingewikkeld zijn. Maar veel vervelender: het kost vaak bijzonder veel tijd een goede mesh te maken, die betrouwbare rekenresultaten oplevert. Met de door Altair ontwikkelde HyperMesh software kunnen bedrijven veel sneller maar ook een nauwkeuriger mesh maken. Dat bespaart veel tijd dus geld.
Met de uitgebreide mogelijkheden in HyperMesh is men in staat de meest complexe modellen te meshen. HyperMesh kan geometrie lezen van de meest gangbare CAD programma's, waaronder Catia V4/V5, Pro/ENGINEER en NX en werkt met CAD neutrale interfaces als Parasolids, STEP en IGES. Ook kunnen diverse CAE solvers worden aangestuurd, zoals ANSYS, Nastran, Abaqus, Fluent, CFX, OpenFoam en uiteraard Radioss en OptiStruct.

Topologische optimalisatie
Nadat het model is voorbereid in HyperMesh kan het worden geanalyseerd in een solver zoals OptiStruct. De geprezen optimalisatietechnologie van OptiStruct is echter uniek. Het programma berekent namelijk zelf de optimale vorm van het model aan de hand van vooraf ingevoerde belastingen en randvoorwaarden, ofwel topologische optimalisatie. Dit in tegenstelling tot de huidige solvers, welke een door de engineer ontworpen vorm doorrekent op prestaties. Met OptiStruct kunnen bedrijven veel tijd en geld besparen, aangezien men direct beschikt over een concept dat volledig voldoet aan de functionele ontwerpeisen. OptiStruct is ook het simulatiegereedschap om ingenieurs en ontwerpers te helpen in het snel kunnen ontwikkelen van lichtgewicht en structureel efficiënte en innovatieve ontwerpen. In o.a. de automotive sector wordt met behulp van OptiStruct doorgaans zo‘˜n 15-20% materiaal besparing gerealiseerd.

De workshop
Tijdens de goed bezochte hands-on workshop werd men aan de hand van presentaties en demonstraties op de hoogte gebracht van de mogelijkheden. Hierna kon men zelf achter een computer plaatsnemen en het à©à©n en ander proberen. Vooral de persoonlijke benadering werd zeer gewaardeerd door de bezoekers. à¢â‚¬Å“Ga zo doorà¢â‚¬, was dan ook een opmerking van een van hen. En dat zullen we zeker doen. In 2011 gaan we weer nieuwe workshops inplannen en zo onze visie, namelijk bedrijven helpen een beter ontwerp te maken in kortere tijd en tegen lagere kosten, blijven uitvoeren.

Neem voor meer informatie contact op met Ed Hulst, tel. 030 600 60 60.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular