Afgelopen periode weigerde Unilever stelselmatig op het verzoek van FNV Bondgenoten in te gaan om met FNV Bondgenoten op Europees niveau te onderhandelen. Probleem is echter dat het Nederlands management geen zeggenschap meer heeft over beslissingen die Europees worden genomen. Op die manier maakt Unilever het door de door haar gekozen
overlegstructuur feitelijk onmogelijk om over behoud van werkgelegenheid te praten. FNV
Bondgenoten weigert echter om alleen nog maar Sociale Plannen voor ontslagen te mogen
afsluiten.

Onder druk van acties van werknemers en een ultimatieve brief heeft Unilever Nederland nu besloten toch met FNV Bondgenoten te gaan praten over de werkgelegenheid bij Finance Focus. Dit is het onderdeel van de Shared Services organisatie waar Europees de beslissing tot outsourcing vorige week over is genomen (2500 banen in Europa). Over de overige 2 onderdelen (Peoplelink en IT) is Europees nog geen beslissing genomen.  Unilever heeft in de onderhandelingen met FNV Bondgenoten, afgelopen woensdag,  meegedeeld dat Nederland, Frankrijk en  Spanje zijn uitgezonderd van het contract met IBM, waarnaar de Finance Focus werkzaamheden van Unilever in Europa geoutsourced worden. Dat zijn ook landen waar veel weerstand is van vakbonden tegen de uitbestedingsplannen. Daarnaast heeft Unilever FNV Bondgenoten toegezegd bereid te zijn verder te praten over behoud van werkgelegenheid bij Finance Focus in Vlaardingen. Op 8 februari a.s. zullen de onderhandelingen tussen Unilever en FNV Bondgenoten worden voortgezet. Afgesproken is dat het besluit van Unilever Nederland over de toekomst van Finance Focus pas zal worden genomen als het bedrijf met FNV Bondgenoten uitonderhandeld is.  Lucas Vermaat, vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten: 'De druk heeft zeker geholpen. De actie begin december en de ultimatieve brief van 12 december - waarin FNV Bondgenoten een  werkgelegenheidsgarantie eist en zegt dat zonodig acties kunnen volgen- hebben er zeker toe geleid dat Unilever nu wel wil praten. Dit is onze eerste winst.' FNV Bondgenoten wil met Unilever harde afspraken maken over werkzekerheid voor de werknemers bij Finance Focus.
bron:FNV

test

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular