(Persbericht) Almere, 21 september 2011 Sylvie Craenen (37) is als General Manager in dienst getreden bij Unique Multilingual. Het label van Unique is gespecialiseerd in de bemiddeling van native speaking en meertalige officemedewerkers. Craenen is verantwoordelijk voor de prestaties van het label op het gebied van omzet, marge en kwaliteit. Daarbij wil zij extra aandacht besteden aan de autoriteitspositie van Unique Multilingual in de markt. Haar jarenlange ervaring in de multilingual-branche zal zij hiervoor aanwenden.

Na een tussenpose van twee jaar werkt Craenen weer in de multilingual-branche. De branche waar haar hart ligt. De afgelopen twee jaar werkte Craenen bij Unique Executive. Hier gaf zij leiding aan drie vestigingen in Nederland en zette zij de non-profit tak op in Noord-Holland. Daarvoor werkte ze zeven jaar bij Content Multilingual.

Craenen zegt over haar aanstelling: à¢â‚¬Å“Mijn aanstelling bij Unique Multilingual sluit in alle opzichten aan bij mijn wensen vanwege de klik met de branche en de stap voorwaarts in mijn carrià¨re. Het multilingual-label vind ik een prachtig label vanwege de diversiteit aan culturen, nationaliteiten en opdrachtgevers. Ik kijk er naar uit om het label verder uit te bouwen en op de kaart te zetten. De kwaliteit is het belangrijkste speerpunt in onze dienstverlening en daarom zoeken we vanzelfsprekend ook naar de beste meertalige medewerkers.à¢â‚¬

Gurth Severien, HR directeur van Unique, is ook enthousiast over de aanstelling van Craenen: à¢â‚¬Å“Sylvie heeft voor verschillende labels gewerkt en klimt telkens een trede hoger op de ladder. Unique kent haar capaciteiten en zij kent ons. We maken elkaars ambitie waar. Dat resulteert nog altijd in de prettigste samenwerkingenà¢â‚¬, aldus Severien.