(Persbericht) Almere, 23 november 2011 In de week van 12 december zullen kinderen in Nederlandse ziekenhuizen plezier maken met tekenen en even niet denken aan hun ziekte. In ziekenhuizen door heel het land doen kinderen mee aan de tekenactie van Unique voor UNICEF. Om deze actie te realiseren verkoopt Unique tekenpakketten aan haar relaties. De opbrengst wordt besteed aan tekenpakketten voor de kinderen, een blijvend cadeau voor de deelnemende ziekenhuizen en een sponsorbijdrage aan UNICEF voor de strijd tegen kinderarbeid. Naast de financiële bijdrage ontvangt UNICEF een collage van de mooiste tekeningen.

De verkoop van de tekenpakketten is gestart op 28 oktober en loopt tot 11 december. à¢â‚¬Å“Het is fantastisch om te zien hoe onze consultants zich inzetten om van de actie een succes te makenà¢â‚¬, aldus Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique. à¢â‚¬Å“Ook onze relaties omarmen het initiatief. Met elkaar gaan we de zieke kinderen een leuke dag bezorgen en geven we via UNICEF kinderen in ontwikkelingslanden de kans om naar school te gaan in plaats van te werken. Hoe meer sponsors we binnenhalen, des te meer kinderen er baat bij hebben.à¢â‚¬

De samenwerking tussen Unique en UNICEF is medio 2010 tot stand gekomen. Unique biedt ondersteuning door donatie, ledenwerving en door acties als deze te initiëren.

Meer informatie over de tekenactie is te vinden op de site van Unique. Hier staat ook de lijst met deelnemende ziekenhuizen. Tevens is er een contactformulier waar geïnteresseerden vragen kunnen stellen en zich op kunnen geven voor deelname.

-----
Noot voor de redactie: We nodigen u van harte uit om een tekendag bij te wonen. Marcommit PR stemt uw aanwezigheid graag verder af. Zie onderstaand de contactgegevens.