Universiteiten mogen van studenten boven
de dertig meer collegegeld eisen dan van jongeren. Dat blijkt uit
een uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.
De Universiteit van Leiden heeft het vonnis dinsdag
bekendgemaakt.

Volgens het hoogste rechtscollege voor
onderwijszaken maken universiteiten zich met een verhoogd
collegegeld niet schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Een Leidse
student had het hogere collegegeld aan de rechter voorgelegd.

Studenten onder de 30 die studeren aan een
voltijdopleiding moeten het wettelijke collegegeld van 1519 euro
betalen. Voor deeltijdstudenten en oudere studenten mogen
hogescholen en universiteiten zelf het collegegeld bepalen. De
Universiteit Leiden brengt oudere studenten 2035 euro aan
collegegeld in rekening.

In 2005 oordeelde de Commissie Gelijke
Behandeling (CGB) nog dat een hoger collegegeld aan studenten van
30 jaar en ouder niet door de beugel kon.

De oordelen van de commissie zijn echter
niet bindend. De rechter heeft nu een streep door de uitspraak van
twee jaar geleden gehaald.

Bron: Universiteit Leiden