4 januari 2005 - De zeebeving in Azië is een ongekende humanitaire
ramp. Op dit moment werkt Dokters van de Wereld met 34 artsen,
verpleegkundigen, psychologen en logistici in Sri Lanka en Banda Atjeh.
De medische noodhulp van Dokters van de Wereld is gericht op directe
hulpverlening aan slachtoffers, het opzetten van
basisgezondheidszorgsystemen en het signaleren van mogelijke uitbraak
van epidemieën.  

 
In Sri Lanka werkt Dokters van de Wereld samen met vijf andere
delegaties van haar netwerk in de plaatsen Colombo, Galle, Batticaloa
en Trincomalee. Onze medische noodhulp in Sri Lanka vindt zowel plaats
in Tamil gebieden als in overheidsgebieden.   
 
In Indonesië werkt Dokters van de Wereld vooral in Banda Atjeh. Het
noorden van Sumatra is verwoest en moeilijk bereikbaar, sommige
gebieden zijn helemaal niet toegankelijk. Tijdens de eerste
inventarisatie in Sumatra vreest Dokters van de Wereld voor meer dan
honderdduizend doden, meer dan vijfhonderdduizend daklozen en
negenhonderdduizend kinderen in direct gevaar. Er zijn honderdduizend
huizen verwoest en er staat nog maar à©à©n ziekenhuis in dit gebied
overeind. Dinsdag 4 januari zal een vliegtuig aankomen met twintig ton
aan hulpgoederen die vijftigduizend mensen een maand lang kunnen
helpen.   
 
Naast de medische hulpverlening onderzoekt Dokters van de Wereld waar
de behoefte aan medische of sanitaire voorzieningen het grootst is.
Alles wordt in het werk gesteld om zoveel mogelijk slachtoffers te
helpen: er wordt directe medische noodhulp verleend, er worden kampen
opgezet voor slachtoffers die hun huis zijn verloren, er worden
chloortabletten (voor schoon drinkwater) en voedselpakketten verspreid
en er worden vaccinaties gegeven.   

Bron: DOKTERS VAN DE WERELD
www.doktersvandewereld.org

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular