De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de burgermeester van Urk veroordeeld tot betaling van een geldboete van à¢?¬ 500,= wegens het schenden van een geheim, dat hij uit hoofde van zijn ambt had moeten bewaren.

De burgemeester had in een telefoongesprek met de directeur van de Visafslag Urk laten weten dat er, in een strafrechtelijk onderzoek tegen de Visafslag, nog doorzoekingen op handen waren, op kotters in Den Helder. Die informatie was op dat moment nog geheim en had de burgemeester derhalve voor zich moeten houden.

Eerder had de burgemeester in een telefoongesprek met dezelfde directeur van de Visafslag laten weten wat de aard van de verdenking tegen de Visafslag was. Die informatie was op dat moment echter al niet meer geheim, omdat de doorzoekingen op dat moment al achter de rug waren en de aard van de verdenking bij de directeur al bekend. Hiervoor is de burgemeester dan ook vrijgesproken.

De rechtbank heeft overwogen dat de burgemeester wist dat hij de informatie, die hij van de fungerend Hoofdofficier van Justitie had gekregen, geheim moest houden. Met het doorgeven van die informatie heeft hij dan ook opzettelijk zijn plicht tot geheimhouding geschonden.

Dat hij - zoals de burgemeester heeft aangevoerd - niet de bedoeling heeft gehad een geheim te schenden en dat hij zich niet bewust is geweest dat hij iets strafbaars deed, is niet relevant.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank in het voordeel van de verdachte laten meewegen dat het een publieke persoon betreft, voor wie deze strafzaak als zodanig al enorme gevolgen heeft. Voorts heeft de rechtbank in zijn voordeel laten meewegen dat het lekken van informatie, voor zover bekend, geen nadeel aan het strafrechtelijk onderzoek heeft toegebracht.

Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad