Als eerste bedrijventerrein in Utrecht krijgt Cartesiusweg het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Tijdens een extra feestelijke ledenvergadering van de Bedrijvenkring Cartesiusweg op 11 mei 2005 vindt de ondertekening plaats van de convenanten ondertekend en krijgen de ondernemers uit handen van wethouder Jan van Zanen (Economische Zaken) het Keurmerk officieel uitgereikt.

Door ondernemers, gemeentelijke diensten, politie en brandweer is het afgelopen jaar hard gewerkt om de veiligheid en attractiviteit op het bedrijventerrein te verbeteren. Alle afspraken zijn vastgelegd in een plan van aanpak en een matrix van maatregelen. Sommige maatregelen zijn al uitgevoerd, andere zijn in de komende tijd aan de beurt. De ondertekenaars zijn Claris Posthouwer, voorzitter van de Bedrijvenkring Cartesiusweg, wethouder Economische Zaken Jan van Zanen, de politie en de commandant van de brandweer.

In de afgelopen maanden is het volgende tot stand gekomen om de veiligheid van het bedrijventerrein te vergroten:

1. Korte en duidelijke communicatielijnen tussen de verschillende partners
2. Deelname aan het cameratoezicht-project van de gemeente Utrecht
3. Grote schoonmaakactie uitgevoerd door de ondernemers en de diensten van de gemeente
4. Aangiftebereidheid onder ondernemers is verhoogd
5. Preventie-advies aan ondernemers door brandweer en politie
6. Structurele schouw ten aanzien van onderhoud en beheer
7. Structurele schouw door brandweer ten aanzien van de brandveiligheid
8. Project preventie autodiefstal

9. Herinrichten gevaarlijke kruisingen

Ook is op Cartesiusweg een landelijke pilot gehouden met een door de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer ontwikkeld instrument om bedrijven een beveiligingsadvies op maat te geven. Deze adviezen werden door de ondernemers "to-the-point" en waardevol genoemd en zullen nu Cartesiusweg het KVO heeft bereikt ook aan andere bedrijven worden aangeboden. De gemeente betaalt de kosten die hiermee samenhangen.

2 mei 2005 is er op het bedrijventerrein een informatiedag gehouden met als doel de Cartesiusweg ondernemers inzage te geven in kosten en opbrengsten bij deelname aan Cameratoezicht. Iedereen is gebaat bij een groot aantal deelnemers om zo te komen tot een lage bijdrage per ondernemer. Deze bijdrage zal extra laag zijn, omdat de gemeente bereid is om bij voldoende deelname alle startkosten voor haar rekening te nemen.

bron:gemeente Utrecht