De Utrechtse woningcorporaties Mitros,
Bo-ex, GroenrandWonen, SSHU, Portaal en de Gemeente Utrecht hebben
een convenant gesloten: Samen voor de Stad, de Prestatieafspraken
2007- 2010. Op 21 maart 2007 zijn de afspraken ondertekend over de
gezamenlijke aanpak van de Utrechtse woningmarkt de komende vier
jaar.

In Utrecht sluit het woningaanbod niet aan
bij de vraag. In het convenant geven de Gemeente en de Utrechtse
woningcorporaties garanties voor voldoende aanbod van betaalbare
woningen en een grotere keuzemogelijkheid door meer variatie in het
woningaanbod.

Corporaties en gemeente zetten fors in op
een groot aantal speciale doelgroepen, waaronder starters. Ook
verhogen zij de kwaliteit en de veiligheid van de
woningvoorraad.

De afspraken zijn zo concreet gemaakt, dat
ze makkelijk getoetst kunnen worden. In de prestatieafspraken is
een aantal plannen verwerkt, die de gezamenlijke Utrechtse
woningcorporaties vorig jaar in hun STUW-bod hebben opgenomen.

bron:Aedes