Heeft u een bekeuring gereden vandaag of rijdt u er nog één deze week? 10% hiervan kunt u gaan doneren aan het goede doel. Naar aanleiding van de verhoging van de verkeersboetes door het Bureau Verkeershandhaving is er besloten om in samenwerking met Nederland doet mee 10% van de verkeersboetes vanaf vandaag een week lang ten goede te laten komen aan het goede doel.

Stichting Nederland doet mee heeft de overheid over de streep getrokken om haar maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Heeft u vandaag een bekeuring gereden, of rijdt u er nog één deze week, dan kunt u binnen 21 dagen een acceptgiro van het CJIB verwachten. Uniek aan deze bekeuring is dat u een code vindt waarmee u via www.nederlanddoetmee.nl 10% van het sanctiebedrag aan het goede doel kunt geven. Dit beperkt zich tot lichte snelheidsovertreding met een maximale overschrijding van 20km per uur buiten de bebouwde kom.
Door middel van de unieke donatiemodule van Nederland doet mee kunt u zelf bepalen welke goede doelen uw 10% in ontvangst mogen nemen.
Geef uw mening over deze unieke actie en reageer via www.nederlanddoetmee.nl. Naar aanleiding van deze actie en de reacties wordt er gekeken of dit voor herhaling vatbaar is.

Onder geen beding is het de bedoeling om met deze actie hardrijden te stimuleren.

Wie is Nederland doet mee?
Doneren via Nederland doet mee is nieuw in Nederland. Met behulp van één donatie kunt u uw één of meerdere goede doelen tegelijk steunen.
Kunt u geen keuze maken? Ook hier biedt Nederland doet mee een oplossing voor. U kunt uw donatie namelijk ook aan een groep goede doelen geven die binnen hetzelfde werkterrein actief zijn. Voorbeelden zijn 'Natuur en milieu' of 'Volksgezondheid'. Hierdoor komt elk doel aan bod, ook de kleinere en minder bekende doelen, want ook zij hebben uw steun hard nodig!

Neem contact op met Stichting Nederland doet mee

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular