De cliënt krijgt meer inzicht in de wijze waarop UWV tot haar oordeel is gekomen over de mate van zijn/haar arbeidsongeschiktheid. UWV heeft daarvoor het CBBS ( Claim Beoordelings- en Borgings Systeem) aangepast.

Dit is het hulpmiddel voor artsen en arbeidsdeskundigen bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Met de aanpassing van het CBBS voldoet UWV aan alle eisen van de Centrale Raad van Beroep van november 2004 om het systeem inzichtelijker te maken. De CRvB oordeelde destijds dat het systeem voldoet, maar wilde meer helderheid krijgen over de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen.

UWV heeft op twee fronten gewerkt om het systeem inzichtelijker te maken. Ten eerste zijn de computeroverzichten die onder andere worden gebruikt bij rechtszaken toegankelijker gemaakt. Ten tweede worden de arbeidsdeskundigen beter in hun werk ondersteund omdat het systeem nu helderder en uniformer regelt aan welke aspecten zij in hun beoordeling bijzondere aandacht moeten besteden. Op deze manier wordt extra aandacht besteed aan de motivering van de beslissingen. Overigens blijft de wijze van beoordelen hetzelfde. De aanpassingen aan het systeem hebben dus geen gevolgen voor de (hoogte van de) uitkeringen.
Op de computeroverzichten die worden gebruikt zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Het computeroverzicht waarop staat welke mogelijkheden een cliënt nog heeft om te werken heeft dezelfde nummering en volgorde als het overzicht waarop de belasting in arbeid staat.
Hierdoor is de vergelijking tussen mogelijkheden van de cliënt en de belastingeisen in bepaalde functies transparanter geworden. Verder worden de punten waarover de arbeidsdeskundige in zijn rapportage een oordeel moet geven duidelijker in het systeem gemarkeerd.
De verbeteringen in de overzichten uit het CBBS-systeem zijn sinds begin mei 2005 beschikbaar voor cliënten.

bron:UWV