UWV, het AMC en het VUmc gaan een kenniscentrum voor de
verzekeringsgeneeskunde oprichten. In dit kenniscentrum vindt een
continue uitwisseling plaats tussen de praktijk bij UWV en het
wetenschappelijk onderzoek. Doel van het kenniscentrum is het verder
bevorderen van de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de
verzekeringsgeneeskunde. Dit staat in de samenwerkingsovereenkomst
Interuniversitair Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde die UWV, het
AMC en het VUmc vandaag hebben ondertekend.  

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juicht de
samenwerking van harte toe en zal de ontwikkelingen en resultaten
gedetailleerd volgen.  
 
De samenwerking biedt UWV de mogelijkheid te investeren in de vakmatige
en wetenschappelijke kwaliteiten van haar verzekeringsartsen. In het
kenniscentrum worden wetenschappelijk onderbouwde methoden, richtlijnen
en hulpmiddelen ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn evaluatiemethoden
voor de praktijk, methoden ter bevordering en bewaking van de kwaliteit
en 'evidence based medicine' voor de verzekeringsartsen. Deze methoden
en richtlijnen kunnen de verzekeringsartsen van UWV in de praktijk
gebruiken en toetsen op kwaliteit, effectiviteit, validiteit en
bruikbaarheid. UWV wordt daartoe ingericht als academische
werkplaats.   
Voor het kenniscentrum levert UWV menskracht, ervaring en statistische
gegevens. Het AMC en het VUmc leveren wetenschappelijke inbreng van de
hoogleraren, wetenschapscommissies en onderzoekers op het gebied van de
verzekeringsgeneeskunde. Daarnaast komt de verzekeringsgeneeskunde nog
uitgebreider aan de orde in de co-schappen en in het onderwijs aan
basisartsen in opleiding tot verzekeringsgeneeskundige.  
 
Thema's die in het kenniscentrum aan de orde komen, zijn onder meer de
oorzaken en gevolgen van gezondheidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid,
het voorkomen en terugdringen van deze arbeidsongeschiktheid en de
gevolgen van nieuwe wetgeving voor de verzekeringsgeneeskunde. 
 
De samenwerking met de universitair medische centra wordt in eerste
instantie aangegaan voor een periode van vijf jaar.   

Bron: UWV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular