Het UWV heeft tot december 2004 bij de dagloonvaststelling de door de werknemer wel betaalde werknemersbijdrage in de premie vroegpensioen ten onrechte van het dagloon uitgezonderd. Het is dus niet in het dagloon inbegrepen en daarover is geen 70% WW uitkering verstrekt en dus heeft die werknemer te weinig WW uitkering ontvangen.

Het UWV heeft kenbaar gemaakt niet van plan te zijn zelf dossieronderzoek te doen naar de doelgroep die werd benadeeld. Zij zeggen dat er niet in strijd met de regelgeving is gehandeld. De wijze waarop het UWV zich opstelt, bevestigt het huidige UWV -imago van weinig betrokkenheid bij hun cliënten i.c. onvoldoende initiatieven te anticiperen op voor hun relevante ontwikkelingen. FNV Bouw vindt dat het UWV deze fout moet herstellen en zal het UWV in ieder geval namens haar leden aanspreken op haar verantwoordelijkheid.

bron:FNV