UWV heeft een nieuw Sociaal Plan om de personeelsreductie in de komende jaren in goede banen te leiden. Alle vijf betrokken vakbonden hebben positief gereageerd op het Sociaal Plan, zoals UWV dat enkele weken geleden aan hen heeft voorgelegd. UWV is zeer verheugd over de instemming van de bonden. Door deze instemming gaat het Sociaal Plan per direct in. Het heeft een looptijd tot 31 mei 2008. 
 

UWV is van mening dat het Nieuwe Sociaal Plan een goede basis vormt voor het sociaal beleid voor de komende jaren. Juist in de jaren waarin de organisatie naar verwachting moet krimpen van 21.000 naar 12.000 medewerkers, is dit van groot belang. Het Sociaal Plan past goed bij 'Werk boven uitkering', dat de basis vormt voor de wijze waarop UWV haar klanten benadert. Zo biedt het plan stimulans en ondersteuning voor medewerkers - voor wie dit betreft - om elders werk te vinden. Hierin worden zij door het Sociaal Plan actief ondersteund. Medewerkers vanaf 55 jaar die boventallig worden verklaard, krijgen een werkgarantie. De activerende werking van het Sociaal Plan geldt ook voor deze groep, oudere, medewerkers. Medewerkers die boventallig worden verklaard, ontvangen nog een bepaalde periode salaris. De lengte van deze zogenaamde zoektermijn ligt afhankelijk van leeftijd tussen de zes en de 27 maanden.  
 
Met de vakbonden is afgesproken dat UWV zich actief zal inspannen om medewerkers bij andere organisaties onder te brengen, zoals dat eerder dit jaar al bij de Belastingdienst, de Douane en de Sociale Dienst Amsterdam gebeurde.  
 
Deze week zal begonnen worden met de gesprekken met medewerkers die boventallig worden. Dat gebeurt in de bedrijfsonderdelen waar de ondernemingsraad al een advies heeft gegeven over het reorganisatieplan. 
 
bron:UWV