"Je bent ziek en niet geschikt om te werken. Dan wordt je voor de
WAO-uitkering opnieuw gekeurd en is de uitkomst, terwijl je nog net zo
ziek bent: je bent opeens wà©l geschikt om te werken. De herbeoordeling
van WAO-ers door het UWV lijkt voor miraculeuze genezingen te zorgen,
Lourdes waardig." Zo reageerde een vrouw die vanaf 1986 bij iedere
keuring 100% arbeidsongeschikt was en na een recente herbeoordeling
opeens volledig arbeidsgeschikt werd verklaard.

Deze week maakte minister de Geus de eerste resultaten van de
herbeoordeling van WAO-ers bekend. Vanaf 1 oktober worden 300.000
WAO-er gekeurd tegen strengere eisen. Van de 10.000 mensen die tot nog
toe herkeurd zijn krijgt de helft nu een veel lager uitkering of is de
uitkering helemaal kwijt.

Jan de Wit SP-Kamerlid Jan de Wit: "De minister noemt dit een resultaat
om van te dromen. Ik snap die juichstemming niet. Voor de mensen die
het aangaat is dit een nachtmerrie. Ze zijn niet gezonder geworden.
Geen werkgever zit op deze mensen te wachten. Zeker niet bij een als
maar toenemende werkloosheid. Het enige gevolg van de herkeuringen is
dat de uitkering sterk wordt verlaagd of ingetrokken."

Sinds oktober 2004 heeft de SP een meldlijn voor mensen die herkeurd
worden. Daar krijgen de koele cijfers een gezicht. Er heerst onbegrip
en radeloosheid. De UWV artsen komen in een half uur tot een heel
ingrijpende beslissing. De meeste verontschuldigen zich daarvoor. "Dit
is opdracht van boven, de politiek heeft dit bepaald. Ik pas alleen
maar de strenge regels toe." De meest gemelde klacht is de weigering
van de UWV-artsen om huisartsen en specialisten te raadplegen of om
kennis te nemen van recente medische rapporten.

Bovendien worden de mensen gekeurd volgens een systeem, waarvan de
hoogste rechter zegt dat het niet deugt. Het UWV moet het systeem van
de rechter aanpassen, maar ondertussen wordt gewoon gekeurd. Het UWV
wil niet uit de doeken doen hoe het systeem in elkaar zit. Een
belangenbehartiger heeft nu een rechtszaak tegen het UWV aangespannen
om openbaarheid te krijgen.

De Wit: "Heel veel WAO-ers willen werken, maar ze hebben beperkingen.
Het is onjuist om deze mensen te straffen met een lagere uitkering
omdat werkgevers hen niet willen hebben. Dan is het bezuinigen om het
bezuinigen. Om WAO-ers perspectief te bieden, moeten werkgevers
verplicht worden om een bepaald aantal WAO-ers aan te nemen. Zo doen ze
dat in Duitsland en dat werkt. Maar daar wil werkgeversvriend de Geus
niet aan."

Bron: Socialistische Partij