UWV heeft in 2003 36.250 uitkeringen verstrekt aan mensen die in het
buitenland wonen. Dit is 700 meer dan in 2002. Het gaat om uitkeringen
in het kader van de Ziektewet, de WW, de WAO, de WAZ, de Wajong en de
Toeslagenwet. In totaal werd in 2003 voor bijna 286 miljoen euro
uitgekeerd aan mensen die buiten Nederland wonen. Dit is 1,7% van het
totale bedrag dat in 2003 aan uitkeringen werknemersverzekeringen is
uitgekeerd. Dat blijkt uit de rapportage Export uitkeringen 2003 van
UWV.
 
          
WAO  
In 2003 zijn in totaal 23.560 WAO-uitkeringen geëxporteerd met een
totaal bedrag van bijna 252 miljoen euro. De export van WAO-uitkeringen
naar verdrags- en niet verdragslanden is ten opzichte van 2002 met
respectievelijk 6 % en 17 % gedaald. De meeste WAO-uitkeringen, in
totaal 78 %, zijn verstrekt aan uitkeringsgerechtigden in
achtereenvolgens België, Duitsland, Turkije, Spanje en Marokko.  
 
Ziektewet  
Het aantal Ziektewet-uitkeringen dat verstrekt is aan mensen die buiten
Nederland wonen, is in 2003 met 24 % gestegen naar 6.370. Het gaat hier
vooral om grensarbeiders: 6.100 Ziektewet-uitkeringen zijn verstrekt
aan mensen die in Duitsland en België wonen.   
 
Toeslagenwet  
Het aantal uitkeringen in het kader van de Toeslagenwet (TW) is met 8%
gedaald naar 4.456. Het totaal aantal TW-uitkeringen dat naar EU-landen
is geëxporteerd is ten opzichte van 2002 met 1 % gestegen. De export
van de toeslag naar verdragslanden en niet-verdragslanden is met
respectievelijk 12 % en 20 % gedaald. De meeste TW-uitkeringen gingen
eind 2003 naar Spanje, Duitsland, België, Portugal en Italië. Naar deze
landen gaat 81 % van de geëxporteerde TW-uitkeringen. Het totaal
uitgekeerde bedrag aan geëxporteerde TW-uitkeringen is in 2003
toegenomen met 33 % tot ruim 11 miljoen euro.   
 
Ontwikkelingen Wet BEU
 
Op grond van de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) hebben vanaf
1 januari 2000 alleen personen die wonen in een EU-, EER-land of in een
land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten, recht op een WAO-,
WAZ- of Ziektewetuitkering. De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de Wet BEU voor de WAO en de WAZ vanaf 14 maart
2003 tijdelijk buiten werking gesteld. Deze opschorting geldt niet voor
de Ziektewet en de Toeslagenwet.

Bron: UWV