UWV gaat bezwaarzaken op een andere manier
proberen op te lossen. De standaard juridische procedure maakt
plaats voor een persoonlijke aanpak waarbij mediators ingezet
kunnen worden. Deze aanpak blijkt goed te werken bij bezwaarzaken
over de WW: bezwaarzaken worden sneller afgewikkeld en leiden
minder vaak tot hoorzittingen en beroepszaken. Een proef toont aan
dat ook bezwaarzaken in het kader van de WAO en de Ziektewet door
een persoonlijke aanpak sneller, minder juridisch en toch succesvol
opgelost kunnen worden. UWV wil met de landelijke invoering van
deze andere aanpak bij bezwaarzaken haar klantgerichtheid
verbeteren.

UWV deed in vier kantoren een proef met
800 klanten die bezwaar maakten over de WAO of de Ziektewet. UWV
benaderde hen persoonlijk: medewerkers van UWV belden de klanten en
maakten daarbij gebruik van mediationvaardigheden. Deze aanpak is
erop gericht samen tot een oplossing te komen. De proef toont aan
dat cliënten van UWV persoonlijk contact bij bezwaarzaken op
prijs stellen. Ook de snelle oplossing stelden zij op prijs. De
wettelijke termijn van een juridisch bezwaartraject is 13 tot 17
weken. De geschillen uit de proef werden vier tot zeven weken
sneller opgelost. In de medische WAO-zaken uit de proef kon 35 %
samen met de klant worden opgelost. Bij niet-medische zaken was dat
65 tot 90 %. In bezwaarzaken over de Ziektewet werd 87 %
gezamenlijk opgelost.

De zaken die niet gezamenlijk werden
opgelost resulteerden minder vaak in een hoorzitting. Van de
medische zaken leidde 35 % tot een hoorzitting, bij de standaard
juridische procedure is dit meer dan de helft. Bij de niet-medische
zaken kwam het in 7 % van de gevallen tot een hoorzitting, normaal
is dit 21%. Daarnaast bleek dat bij de medische zaken het aantal
beroepszaken halveerde.

Sinds november 2005 past UWV een
persoonlijke aanpak en mediation landelijk toe bij het oplossen van
conflicten over de WW. Ook bij afhandeling van klachten passen
medewerkers van UWV mediationvaardigheden toe. Tijdens een
mediation wordt, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator,
ingegaan op de argumenten van beide kanten. Mediation is erop
gericht samen tot een oplossing te komen. Als blijkt dat partijen
er toch niet samen uitkomen, dan kan altijd worden teruggevallen op
de bezwaarschriftprocedure, die blijft van kracht. De uitkomst van
de mediation is bindend.

bron:UWV