De kantonrechter in Leeuwarden heeft het verzoek van spuitbussenfabriek Enna Aerosols in Dokkum om 66 arbeidsovereenkomsten te ontbinden afgewezen. Hierdoor ziet FNV Bondgenoten zich genoodzaakt om morgen het faillissement van het bedrijf aan te vragen. Het loon over de maand december en de eindejaarsuitkering van de 66 werknemers die op de ontslaglijst stonden, is namelijk niet uitbetaald. Zolang het faillissement niet is uitgesproken neemt het UWV de loonbetalingsverplichting van het bedrijf niet over, waardoor de werknemers krap komen te zitten.

Enna Aerosols blijft al langer in gebreke wat betreft de loonbetaling. 'De werknemers hebben het loon over november 2005 pas vlak voor kerst gekregen. Nu hebben de 28 werknemers die niet ontslagen zouden worden wel het loon over december 2005 gekregen, maar nog niet de eindejaarsuitkering. De 66 werknemers die het bedrijf wilde ontslaan, hebben echter helemaal niets gekregen. We kunnen nu niet anders dan het faillissement
aanvragen,' aldus Dick de Valk, bestuurder FNV Bondgenoten.
De ontslagaanvraag is afgewezen door de rechter, omdat het bedrijf de ondernemingsraad onvoldoende bij de reorganisatie heeft betrokken. Daarnaast heeft Enna Aerosols onvoldoende inzicht gegeven in de te vervallen functies, de uitwisselbaarheid ervan en de anciënniteit van de betrokken werknemers. Het bedrijf had eerder al zelf aangegeven het faillissement aan te vragen als het ontbindingsverzoek zou worden afgewezen, maar daar kan FNV Bondgenoten niet op wachten. 'We moeten nu snel handelen, want de mensen zitten zonder geld en dat geeft grote problemen,' zegt De Valk.
Enna Aerosols en FNV Bondgenoten stonden het afgelopen jaar al vaker tegenover elkaar in de rechtbank. Zo weigerde de rechter eind september een verzoek tot 34 ontbindingen en maakte de bond eerder bezwaar toen bleek dat de directie 375 duizend euro aan reserveringen voor de prepensioenregeling wilde gebruiken voor de financiering van een sociaal plan.
bron:FNV