Vakcentrale FNV prijst op zijn website www.eenbetereuropa.nl alleen de voordelen van de Grondwet aan en zwijgt over de nadelen. De vakcentrale geeft geen stemadvies, maar Lodewijk de Waal laat zich wel gebruiken voor radiospotjes van de ja-campagne. De meeste vakbondsleden vinden echter dat er voldoende redenen zijn om op 1 juni tegen te stemmen.

Op de FNV-website is te zien dat tweederde van de leden, die hun stem uitbrengen, tegen de grondwet zijn. Omdat veel vakbondsleden zich niet vertegenwoordigd voelen door de opstelling van de FNV-top, zijn zij via email een petitie gestart. Tot nu toe hebben enkele honderden vakbondsleden, waaronder ook CNV'ers, de oproep ondertekend.

De bezwaren die deze vakbondsleden tegen het grondwettelijk verdrag hebben, richten zich vooral op de neoliberale politiek van Europa, die in de Grondwet wordt vastgelegd. In het begin spreekt de grondwet meteen al van een 'interne markt, waarin de mededinging vrij en onvervalst is'. Verderop is weliswaar sprake van een 'sociale markteconomie', maar wel à©à©n 'met een groot concurrentievermogen'. De vakbondsleden constateren dat van deze twee tegenstrijdige doelstellingen de marktwerking met onvervalste concurrentie in de Europese praktijk de boventoon voert. Daarover kunnen de twintig miljoen werklozen in Europa over meepraten.

Een ander bezwaar tegen de grondwet is dat liberalisering van diensten erin wordt vastgelegd. Onder meer in artikel III-147 wordt de liberalisering van diensten via een Europese kaderwet verplicht gesteld. Vakbondsleden vrezen dat liberalisering van diensten de arbeidsrechten, sociale voorzieningen, publieke diensten en milieubescherming in heel Europa uitholt.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is natuurlijk van grote waarde. Het Handvest bevat echter niets dat niet al in de Nederlandse grondwet of die van andere EU-landen staat. De formulering van allerlei rechten is zelfs zwakker of vrijblijvender dan bijvoorbeeld in de Europese Conventie inzake Mensenrechten of de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Het Handvest is dus een sigaar uit eigen doos. Bovendien kunnen individuele burgers er slechts indirect een beroep op doen.

bron:Vakbondsleden tegen